Hallitusohjelmassa sovitut työttömyysturvan leikkaukset vaikuttavat laajasti ansiosidonnaisen saajiin

Hallitusohjelmassa on sovittu useista työttömyysturvan leikkauksista. Työttömyysturvan taso porrastetaan, lapsikorotuksista luovutaan, korvaukseton omavastuuaika pitenee ja lomakorvausten jaksotus palautetaan. Lisäksi ansiosidonnaisen työskentelyedellytys kaksinkertaistuu. Muutokset vaikuttavat suureen osaan ansiosidonnaisen päivärahan saajia.

Hallitusohjelman mukaan leikkaukset tulisivat voimaan jo vuonna 2024. Aikataulu ja yksityiskohdat tarkentuvat kuitenkin valmistelun edetessä.

Työttömyysturvan taso laskee porrastuksen, indeksin jäädytyksen, lapsikorotusten poiston ja suojaosan poiston myötä

Hallitusohjelmassa on sovittu, että työttömyysturva laskee

  • 80 % tasolle alkuperäisestä kahdeksan työttömyysviikon jälkeen (noin kaksi kuukautta) ja
  • 75 % tasolle alkuperäisestä 34 työttömyysviikon jälkeen (noin kahdeksan kuukautta).

Nykyisin työttömyysturvassa ei ole porrastusta ja taso on samansuuruinen koko ansiosidonnaisen enimmäiskeston ajan.

”Arviomme mukaan kahden kuukauden jälkeen tehtävä etuusleikkaus koskisi noin kahta kolmannesta ansiosidonnaisen saajista. Myöhempi leikkaus taas vaikuttaisi 20–30 %:iin saajista”, TYJ:n toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo. Keskimääräinen täysi päiväraha viime vuonna oli noin 1 600 euroa kuukaudessa. Hallitusohjelman kirjauksen mukaan taso laskisi kahden kuukauden jälkeen 1 280 euroon. Erotus on 320 euroa kuukaudessa.

Hallitusohjelmassa päätettiin myös kansaneläkeindeksin jäädyttämisestä. Tämä tarkoittaa, että etuudet eivät nouse kuluttajahintojen nousun myötä. Leikkauksen merkitys on riippuvainen siitä, kuinka paljon hinnat nousevat. Viime vuonna kansaneläkeindeksi nousi kuluttajahintojen myötä yhteensä 8 %. Ansiosidonnaisen päivärahan kohdalla indeksin jäädytyksen vaikutus riippuu osin myös palkasta, sillä indeksikorotus vaikuttaa päivärahan laskukaavaan usealla tavalla. Kansaneläkeindeksin jäädyttäminen vaikuttaa ansiosidonnaisen tasoon kaikkien saajien kohdalla.

Myös lapsikorotukset on tarkoituksena poistaa. Nykyisin lapsikorotusten määrä on 150–285 euroa kuukaudessa. Viime vuonna noin joka kolmannes ansiosidonnaisen saaja sai lapsikorotusta.

”Ansiosidonnaisen porrastus on huomattava ja se vaikuttaa hyvin aikaisessa vaiheessa työttömyyttä. Lisäksi tasoa leikataan indeksin jäädytyksen ja lapsikorotusten poiston myötä. Keskimääräisellä päivärahan tasolla kolmilapsisen perheen tulot leikkautuvat yli 600 euroa kuukaudessa. Leikkausten vaikutus on niin suuri, että se voi johtaa asumistuen ja toimeentulotuen lisääntyneeseen tarpeeseen. Nykyisin näiden etuuksien tarve ansiosidonnaista saavien joukossa on verrattain pieni”, TYJ:n toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

Hallitusohjelmassa sovittiin myös työtulojen suojaosan poistosta. Nykyisin työttömyysturvan saaja voi ansaita 300 euroa ilman, että palkka tai yritystulo vaikuttaa päivärahaan. Viime vuonna 39 % ansiopäivärahan saajista sai päivärahaa osittaisen työskentelyn ajalta. 300 euron suojaosan ylittävältä osalta palkka vähentää työttömyysturvaa 50 sentillä euroa kohden. Muutos siis leikkaa etuutta työtuloa saavilla 150 euroa kuukaudessa. ”Näyttäisi, että leikkaukset osuvat kovimmin osittain työllistyneisiin lapsiperheisiin”, Aki Villman toteaa.

Etuusoikeuden alkaminen siirtyy omavastuuajan pidentämisen ja lomakorvauksen jaksotuksen myötä

Hallitusohjelmassa on sovittu työttömyysturvan omavastuuajan pidentämisestä kahdella päivällä. Omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden tai lomautuksen alussa asetettavaa jaksoa, jonka ajalle ei makseta ansiopäivärahaa. Omavastuuaika on nykyisin viisi päivää, mikä tarkoittaa kokonaan työttömällä henkilöllä viikkoa. Lakimuutoksen jälkeen omavastuuaika olisi seitsemän päivää, mikä vastaa noin puoltatoista viikkoa. Omavastuuajan pidentäminen vaikuttaa lähes kaikkiin ansiopäivärahan saajiin. Keskimääräisellä ansiopäivärahan tasolla leikkauksen vaikutus olisi noin 150 euroa henkilöä kohden.

Myös lomakorvausten jaksotus palautetaan. Tämä tarkoittaa, että jos henkilöllä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksettu korvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Yhden kuukausipalkan suuruinen lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella. Nykyisin lomakorvaus ei vaikuta ansiopäivärahaoikeuden alkamiseen. Säädös oli kuitenkin työttömyysturvalaissa vuoteen 2012 asti.

Lomakorvauksen jaksotuksen palauttamisen vaikutus riippuu siitä, kuinka paljon pitämättömiä lomia henkilöllä on. Kuukauden pitämätön loma vähentäisi bruttotuloja keskimääräisellä ansiopäivärahan tasolla noin 1 600 euroa.

”Muutosten myötä lyhyiden työttömyysjaksojen ajalta ei jatkossa makseta työttömyysetuutta välttämättä lainkaan. Esimerkiksi viime vuoden lopussa neljännes ansiopäivärahan saajista oli ollut työttömänä enintään kuukauden. Ansiopäivärahan maksaminen estyy tuon kuukauden ajalle, jos henkilöllä on kolmisen viikkoa pitämättömiä lomia ja tämän päälle tulee puolentoista viikon omavastuuaika”, Aki Villman toteaa.

Ansiosidonnaista saadakseen on työskenneltävä vuosi

Hallitusohjelmassa on sovittu, että ansiosidonnaisen työskentelyedellytyksen pituus kaksinkertaistuu. Nykyisin ansiosidonnaista voi saada puolen vuoden työskentelyn jälkeen. Jatkossa vaadittaisiin vuoden työtä.

Muutos vaikuttaa työuran alussa oleviin henkilöihin ja niihin, joiden työura on katkonainen ja pysyvää työsuhdetta on vaikea löytää. Työskentelyedellytystä on lyhennetty aiemmin 10 kuukaudesta kahdeksaan kuukauteen ja myöhemmin puoleen vuoteen.

Muut muutokset

Kattavat tiedot hallitusohjelmaan kirjatuista työttömyysturvan lakimuutoksista löytyvät TYJ:n verkkosivuilta kohdasta Lakimuutokset. Tietoja päivitetään sitä mukaan, kun tiedot muutoksista tarkentuvat.

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990