Helmikuu oli työttömyyskassoissa verrattain rauhallinen

Uusia työttömyys- tai lomautusjaksoja koskevia hakemuksia saapui helmikuussa työttömyyskassoihin puolet tammikuuta vähemmän. Myös lomautuksen ajalta päivärahaa saavien määrä laski tammikuusta.

Ansiopäivärahaa maksettiin helmikuussa 240 miljoonaa euroa. Päivärahaa maksettiin 181 000 henkilölle, joista vajaa kolmannes oli lomautettuja. Työttömyyskassan kulujen, päivärahan saajien ja lomautettujen määrä laski hieman suhteessa tammikuuhun. Ero oli suurin lomautettujen kohdalla, joiden määrä laski 13 %.

Uusia työttömyys- tai lomautusjaksoja koskevien hakemusten määrä puolittui tammikuusta. Kaikkiaan hakemuksia saapui helmikuussa 16 % tammikuuta vähemmän.

Työttömyyskassan kulujen ja päivärahan saajien määrä oli helmikuussa yhä noin 1,5-kertainen suhteessa viime vuoden vastaavaan jaksoon. Lomautettuja oli kolme kertaa viime vuoden helmikuuta enemmän. Uusia työttömyys- tai lomautusjaksoja koskevia hakemuksia saapui 11 % viime vuoden helmikuuta enemmän ja hakemuksien määrä kaikkiaan oli 46 % koholla.

Suurimmat päivärahakulut helmikuussa olivat Yleinen työttömyyskassa YTK:ssa, Teollisuusalojen työttömyyskassassa ja Palvelualojen työttömyyskassassa. Kulut kasvoivat eniten suhteessa viime vuoden helmikuuhun Kuljetusalojen työttömyyskassassa, Palvelualojen työttömyyskassassa ja Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa.

2/2021 2/2020 1/2021 Enimmillään v. 2020-2021
Maksetut ansiopäivärahat 240 milj. € 161 milj. € 242 milj. € 296 milj.
(heinäkuu 2020)
Ansiopäivärahan saajat 181 000 hlö 119 000 hlö 186 000 hlö 218 000 hlö
(heinäkuu 2020)
Lomautetut 51 000 hlö 17 000 hlö 59 000 hlö 109 000 hlö
(kesäkuu 2020)
Uusia lomautus- tai työttömyysjaksoja koskevat hakemukset 16 000 kpl 15 000 kpl 33 000 kpl 83 000 kpl
(huhtikuu 2020)
Kaikki hakemukset 209 000 kpl 144 000 kpl 250 000 kpl 281 000
(kesäkuu 2020)

Lue lisää

Tilastosivu: Kulut ja saajat

Tilastosivu: Käsittelyajat ja hakemukset

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990