Kesän jälkeinen lasku ansiopäivärahakuluissa hiipui marraskuussa

Työttömyyskassat maksoivat marraskuussa 211 miljoonaa euroa ansiopäivärahoina. Tämä on 58 % enemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Kulut nousivat hieman myös suhteessa edelliseen kuukauteen.

Maksettujen ansiopäivärahojen määrä on laskenut syksyn aikana huomattavasti kesän lukemista. Marraskuussa kulujen lasku kuitenkin päättyi ja kulut nousivat hieman lokakuuhun verrattuna.

Päivärahaa sai marraskuussa 168 000 henkilöä, joista 48 000 oli lomautettuja. Lomautuksen ajalta päivärahaa saavien määrä oli nelinkertainen viime vuoden marraskuuhun nähden. Suurimmillaan lomautettujen määrä oli tänä vuonna kesäkuussa, jolloin päivärahaa maksettiin 109 000 lomautetulle.

Työttömyyskassoihin saapui marraskuussa 19 000 uutta lomautus- tai työttömyysjaksoa koskevaa hakemusta. Tämä on 26 % enemmän, kuin viime vuoden marraskuussa. Kaikkiaan ansiopäivärahahakemuksia saapui marraskuussa 219 000 kappaletta. Hakemusmäärät nousivat 13 % lokakuusta. Hakemusmäärät nousivat suhteessa edelliseen kuukauteen ensimmäistä kertaa kesän jälkeen.

11/2020 11/2019 Enimmillään v. 2020
Maksetut ansiopäivärahat 211 milj. 134 milj. 296 milj.
(heinäkuu)
Ansiopäivärahan saajat 168 000 hlö 105 000 hlö 218 000 hlö
(heinäkuu)
Lomautetut 48 000 hlö 11 000 hlö 109 000 hlö
(kesäkuu)
Uusia lomautus- tai työttömyysjaksoja koskevat hakemukset 19 000 kpl 15 000 kpl 83 000 kpl
(huhtikuu)
Kaikki hakemukset 219 000 kpl 127 000 kpl 281 000
(kesäkuu)

Lue lisää

Tilastosivu: Kulut ja saajat

Tilastosivu: Käsittelyajat ja hakemukset

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990