Kuntakokeilu alkaa maaliskuussa

Kuntakokeilussa noin kolmannes TE-toimistojen asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi. Ansiopäivärahaa saavien osalta muutos koskee nuoria, maahanmuuttajia ja vieraskielisiä henkilöitä.

Kuntakokeilun tarkoituksena on selvittää, voidaanko työnhakijoiden palveluja parantaa järjestämällä työnhakijoiden palvelut kuntien kautta. Palvelujen kehittämisellä tavoitellaan entistä nopeampaa työllistymistä. Kuntakokeilu on käynnissä 1.3.2021-30.6.2023.

Kunnat käyttävät kokeiluissa tehostettua asiakaspalvelumallia. Mallissa työnhakijaan otetaan yhteyttä entistä nopeammin ja työnhakijoiden yksilölliset tarpeet pyritään huomioimaan laajasti.

Kokeilun aikana kunta vastaa suuresta osasta TE-toimistolle kuuluvista tehtävistä. Näihin kuuluvat muun muassa työnhakijan palvelut ja työllistymisen edistäminen. Kokeilukunnat antavat myös lausuntoja työttömyysturvan maksajille oikeudesta ansiopäivärahaan tai Kelan työttömyysturvaan.

Ketä kuntakokeilu koskee

Kuntakokeilun asiakkaiksi siirtyvät ansiopäivärahan saajien osalta alle 30-vuotiaat, maahanmuuttajat ja vieraskieliset henkilöt, joiden kotikunta kuuluu kuntakokeiluun. Kelan työttömyysturvan osalta kuntakokeilun asiakkaiksi siirtyvät lähes kaikki kuntakokeilun alueilla asuvat.

Kuntakokeilun asiakkaiksi eivät siirry yksikielisten kuntien asukkaat, jotka haluavat asioida ruotsiksi ja henkilöt, joiden työttömyys on lyhytaikaista.

Jos kuulut kuntakokeilun piiriin, toimi näin

Kuntakokeilun piiriin kuuluville ilmoitetaan asiasta kirjeellä tai TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa. Jos saat tiedon palvelujen siirrosta:

  • Osallistu kunnan järjestämiin tapaamisiin ja noudata kunnan kanssa laadittuja suunnitelmia. Huomaa, että kunnan ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata karenssi.
  • Hae ansiopäivärahaa työttömyyskassasta normaalisti.
  • TE-toimiston Oma asiointi -palvelu on yhä käytössäsi. Viestisi ja tietosi ohjautuvat kuntaan.
  • Saat henkilökohtaista neuvontaa työllistymiseen ja työnhakuun liittyen kunnasta.

Lisätietoa

TE-palvelut: Työllisyyden kuntakokeilut

TE-palvelut: Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Kuntaliitto: Työllisyyskokeilut