Kommunförsöket startar i mars

Ungefär en tredjedel av arbets- och näringsbyråns kunder överförs till kommunerna i samband med kommunförsöket. Kassornas tjänster för ungdomar, invandrare och personer med främmande språk som modersmål överförs till kommunerna.

Syftet med kommunförsöket är att utreda om tjänsterna för arbetssökande kan förbättras genom att ordna dem via kommunerna. Utvecklingen av tjänsterna eftersträvar snabbare sysselsättning. Kommunförsöket pågår 1.1.2021–30.6.2023.

I försöket använder kommunerna en effektivare kundservicemodell, där den arbetssökande kontaktas snabbare och de arbetssökandes individuella behov beaktas i större utsträckning än förut.

Under försöket ansvarar kommunen för en stor del av de uppgifter som hör till arbets- och näringsbyrån, bland annat för att tillhandahålla tjänster för arbetssökande och för att främja sysselsättningen. Försökskommunerna ger också utlåtanden till dem som betalar ut utkomstskydd för arbetslösa gällande rätten till inkomstrelaterad dagpenning eller FPA:s utkomstskydd för arbetslösa.

Vem gäller det?

Personer under 30 år, invandrare och personer med främmande språk som modersmål, som får inkomstrelaterad dagpenning och som bor i en försökskommun kommer att överföras till kommunerna. Nästan alla som omfattas av FPA:s utkomstskydd för arbetslösa och som bor inom kommunförsökets område kommer att överföras till kommunerna.

Invånare i enspråkiga kommuner som vill sköta ärenden på svenska och korttidsarbetslösa personer omfattas inte av kommunförsöket.

Gör så här om du omfattas av kommunförsöket

Om din kundrelation överförs från arbets- och näringsbyrån till kommunförsöket får du information om det antingen per brev eller elektroniskt via Mina e-tjänster och du kontaktas via kommunförsöket i ditt område. Om du får information om att dina tjänster överförs:

  • Följ de planer som du har gjort upp med arbets- och näringsbyrån och delta i de möten ni kommit överens om. Observera att det kan leda till karens om du inte följer anvisningarna.
  • Ansök om inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan som vanligt.
  • Du kan fortfarande använda Mina e-tjänster vid arbets- och näringsbyrån. Dina meddelanden och uppgifter kommer att överföras till kommunförsöket.
  • Via kommunförsöket kommer du att få personlig rådgivning om sysselsättning och jobbsökning.

Viktiga länkar

Arbets- och näringsbyrån: Kommunala sysselsättningsförsöken

Arbets- och näringsbyrån: Arbetsgivarens tjänster under kommunförsöket för sysselsättning

Kommunförbundet: Työllisyyskokeilut (på finska)