Maksettujen ansiopäivärahojen määrä laski alkuvuonna

Ansiopäivärahaa maksettiin tammi-kesäkuun aikana 930 miljoonaa euroa. Päivärahakulujen määrä laski alkuvuonna 7 %. Lasku hidastui kesää kohden ja toukokuussa kulut jopa kasvoivat hieman.

Ansiopäivärahaa maksettiin alkuvuonna lomautuksen ajalta viime vuotta enemmän. Lomautettujen määrä nousi suhteessa viime vuoteen joka kuukausi maaliskuun jälkeen. Kesäkuussa lomautettuja oli 46 % viime vuoden kesäkuuta enemmän.

Viime kuukausina ansiopäivärahakulut kasvoivat kolmessa suurimmassa työttömyyskassassa:  Avoimessa työttömyyskassassa, Korkeakoulutettujen työttömyyskassa KOKOssa sekä YTK Työttömyyskassassa. Avoimen työttömyyskassan ja KOKOn ansiopäivärahakulut kasvoivat kesäkuussa 9 %. YTK:n kulut kasvoivat 5 %. ”Lomautusten kasvu näkyy luultavasti erityisesti Avoimen työttömyyskassan luvuissa, jonka jäseninä on paljon esimerkiksi rakennus- ja teollisuusalan työntekijöitä. Toisaalta työttömyys näyttää olevan kasvussa myös korkeakoulutettujen joukossa”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

Valtaosassa työttömyyskassoja kulujen määrä laski myös kesällä. Eniten kulut laskivat Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassassa, Super työttömyyskassassa sekä Yrittäjien työttömyyskassassa.

Uusia työttömyysjaksoja koskevien hakemusten määrä on noussut joka kuukausi alkuvuoden aikana. Toisaalta kun mukaan lasketaan jatkohakemukset aiemmin alkaneiden työttömyysjaksojen ajalta, hakemusten yhteismäärä on laskenut. ”Näyttää siltä, että työttömyysjaksoja alkaa jonkin verran viime vuoden alkua enemmän, mutta niitä myös päättyy aiempaa enemmän. Uusia työttömyysjaksoja koskevien hakemusten määrä näyttää usein suuntaa tulevien kuukausien maksatuksen määrälle. Tärkeintä kuitenkin on, että hakemusten kokonaismäärä laskee”, Aki Villman sanoo.

tammi-kesäkuu
2023
Muutos tammi-kesäkuu
2022
Maksetut ansiopäivärahat 933 milj. – 7 % 1 000 milj.
Uusia lomautus- tai työttömyysjaksoja koskevat hakemukset 76 t. 17 % 89 t.
Ansiopäivärahahakemukset yhteensä 858 t. – 7 % 923 t.

Lue lisää

Tilastosivu: Ansiopäivärahan saajat ja maksetut etuudet

Tilastosivu: Ansiopäivärahahakemusten määrä, käsittelyaika ja päätösmäärä

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990