Osa työttömyysturvan muutoksista hyväksyttiin tänään

Eduskunta hyväksyi tänään lakimuutoksen, jonka mukaan lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa.

Muutoksen tarkoituksena on nopeuttaa lomautettujen työttömyysturva-asian käsittelyä. Lakimuutoksen myötä lomautetuilla ei myöskään ole velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin.

Lomautettujen on jatkossakin ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti, mutta se on tehtävä itse. Lomautettujen on myös otettava vastaan työnantajan tarjoama työ.

Muutokset ovat väliaikaisia. Ne koskevat 16.3.2020 ja sen jälkeen alkaneita lomautuksia ja ovat voimassa 31.7.2020 asti.

Muita työttömyysturvan lakimuutoksia valmistellaan

Työttömyysturvaan on valmisteilla myös muita muutoksia. Näiden muutosten käsittely eduskunnassa ei kuitenkaan ole vielä alkanut. Muutosten myötä työttömyysturvaa maksettaisiin lomautuksen tai työttömyyden alusta ilman omavastuuaikaa ja ansiopäivärahaa voisi saada lyhyemmän työskentelyn perusteella. Lisäksi enimmäisaika ei kuluisi lomautusten aikana.