En del av förändringarna i arbetslöshetsskyddet har godkänts i dag

Riksdagen godkände i dag en lagändring enligt vilken den permitterades företagsverksamhet och studier inte granskas vid arbets- och näringsbyrån.

Syftet med ändringen är att påskynda behandlingen av ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa. I och med lagändring är den som är permitterad inte skyldig att utarbeta en sysselsättningsplan eller att delta i arbets- och näringsbyråns tjänster.

De permitterade ska fortsättningsvis anmäla sig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Anmälan kan göras elektroniskt, men den måste göras personligen. En permitterad måste också ta emot det arbete som arbetsgivaren erbjuder.

Ändringarna är tillfälliga. De gäller permitteringar som började 16.3.2020 eller senare och är i kraft till och med 31.7.2020.

Andra ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa förbereds

Också andra förändringar i arbetslöshetsskyddet förbereds. Behandlingen av dessa ändringar har dock ännu inte inletts i riksdagen. Ändringarna skulle innebära att arbetslöshetsersättning skulle betalas från permitteringens eller arbetslöshetens första dag, utan självrisktid, och att inkomstrelaterad dagpenning skulle betalas med kortare arbetsvillkor. Dessutom skulle den maximala tiden inte löpa under permitteringen.