Tehtävien siirto TE-toimistoilta työttömyyskassoille selkeyttäisi työttömyysturvaa

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö katsoo, että yritystoimintaa ja opintoja koskevaa lainsäädäntöä tulee selkeyttää edelleen.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lakimuutosta, jonka myötä suurin osa työttömyysturvaan liittyvistä TE-toimiston tehtävistä siirrettäisiin työttömyyskassoille. Käytännössä suurin muutos koskee yritystoiminnan ja opiskelujen vaikutuksen selvittämistä. Nykyisin yritystoiminnan ja opintojen vaikutus työttömyysturvaan tutkitaan TE-toimistossa. Lakimuutoksen jälkeen työttömyyskassat tutkisivat miten yritystoiminta ja opinnot vaikuttavat jäsenen ansiopäivärahaoikeuteen.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön mielestä lakimuutos selkeyttäisi työttömyysturvajärjestelmää ja vapauttaisi TE-toimiston resursseja työnhaun tukemiseen. Yrittäjyyttä ja opintoja koskevaa säädäntöä ja prosessia tulisi kuitenkin selkeyttää edelleen.

Pikainen selvitystyö yrittäjyyttä koskevien säännösten selkeyttämiseksi

Yritystoiminnan vaikutus työttömyysturvaan tutkittaisiin lakiluonnoksen mukaan jatkossa työttömyyskassoissa. Muutoin yritystoimintaa koskeva lainsäädäntö pysyisi ennallaan.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö pitää yrittäjyyttä koskevaa lainsäädäntöä liian vaikeaselkoisena ja tulkinnanvaraisena. Tästä johtuen yritystoimintaa harjoittava henkilö ei usein tiedä ennalta, miten yritystoiminta vaikuttaa työttömyysturvaan. TYJ esittääkin, että käynnistetään pikainen selvitystyö yrittäjyyttä koskevan lainsäädännön yksinkertaistamiseksi.

Opintoihin liittyvän prosessin selkeydessä ja oikeusturvassa kehitettävää

Työttömyysturvalla voi suorittaa päätoimisia opintoja esimerkiksi yliopistossa silloin, kun opinnosta on sovittu TE-toimistossa. Kyse on tällöin omaehtoisista opinnoista.

Omaehtoisesta opinto-oikeudesta päättää työttömyysturvan osalta TE-toimisto. Lakimuutoksen jälkeen työttömyyskassa seuraisi opintojen etenemistä, mutta tietyissä tapauksissa asia palaisi TE-toimiston tutkittavaksi. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö katsoo, että ehdotettu prosessi on liian monimutkainen. Yhteisjärjestön mielestä työttömyyskassan tulisi vastata omaehtoisten opintojen seuraamisesta sen jälkeen, kun TE-toimisto on antanut luvan opintoihin.

Lisäksi opinto-oikeudesta tulisi antaa sellainen päätös, johon työnhakija voi hakea muutosta. Nykyisin työnhakija ei voi hakea muutosta päätökseen, jossa hänen opintojaan päätetään olla tukematta työttömyysturvalla. Ilman muutoksenhakuoikeutta opintoihin hakeutuva ei voi varmistua saamansa päätöksen lainmukaisuudesta.

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
050 911 8511
niina.jussila@tyj.fi

Katso myös

TYJ:n lausunto tehtävien siirtoa koskevasta esitysluonnoksesta