Toukokuun ansiopäivärahakulut nousivat 255 miljoonaan euroon

Päivärahakulut nousivat yli 100 miljoonalla viime vuoden toukokuuhun nähden. Kuuden työttömyyskassan kulut yli kaksinkertaistuivat. Uusia lomautus- ja työttömyysjaksoja koskevien hakemusten määrät kääntyivät kuitenkin laskuun.

Ansiopäivärahakulut kasvoivat toukokuussa 69 % vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Etuuskulut kasvoivat voimakkaasti muun muassa kuljetusalalla ja palvelualalla sekä teollisuuden aloilla. Myös usean korkeakoulutettujen työttömyyskassan etuuskulut ovat kasvaneet merkittävästi. Muutama ala on toistaiseksi säästynyt työttömyysaallolta. Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassan, Paperityöväen Työttömyyskassan sekä Työttömyyskassa Statian kulut laskivat toukokuussa viime vuoden toukokuuhun nähden.

Päivärahaa maksettiin toukokuussa 186 000 henkilölle. Heistä 85 000 henkilöä sai ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta. Lomautuksen ajalta päivärahaa saavien määrä nousi toukokuussa 629 % viime vuoden toukokuuhun verrattuna.

Ansiopäivärahahakemusten määrä kasvoi toukokuussa sekä huhtikuuhun että viime vuoden toukokuuhun nähden. Uusia lomautus- tai työttömyysjaksoja koskevien hakemusten määrä kuitenkin laski huhtikuusta. Hakemusmäärät ovat edelleen poikkeuksellisen korkealla tasolla.

Tarkemmat tilastot TYJ:n sivuilla

Tarkat tiedot etuuskulujen ja saajien määrän kehityksestä sekä alakohtaisista muutoksista löytyvät Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastosivuilta.

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
050 911 8511
niina.jussila@tyj.fi