Työllistymissuunnitelman tekemättä jättäneille takautuva oikeus työttömyysturvaan

Työttömyysturvaan on tehty uusia väliaikaisia muutoksia koronaepidemiasta johtuen. Osa muutoksista vaikuttaa takautuvasti työttömyysturvaoikeuteen.

Työttömyyden alkaessa on ilmoittauduttava TE-toimistoon. Tavallisesti ilmoittautumisen osana laaditaan työllistymissuunnitelma ja palvelutarpeen arviointi. Jos suunnitelma jää tekemättä tai henkilö ei ilmoittautumisen yhteydessä anna riittäviä tietoja, työnhaku ja oikeus työttömyysturvaan voi katketa.

Väliaikaisen lain mukaan työllistymissuunnitelman tekemistä tai palvelutarpeen arviointia ei edellytetä kokonaan työttömiltä 16.3.-30.6.2020. Lomautettujen kohdalla tehtiin vastaava muutos jo aiemmin.

Jos työnhaussasi on ollut katkos 16.3.2020 jälkeen ja katkos on johtunut siitä, että et ole antanut riittäviä tietoja ilmoittautuessasi, ole yhteydessä TE-toimistoon ja tarkista onko sinulle syntynyt takautuva oikeus työttömyysturvaan katkoksen ajalle.

Takautuva työttömyysturvaoikeus voi syntyä myös seuraavissa tilanteissa:

  • Olet keskeyttänyt työllistymistä edistävän palvelun koronaepidemian vuoksi.
  • Et ole hakenut opiskelupaikkaa.
  • Et ole noudattanut työllistymissuunnitelmaasi.

Varmistathan myös, että olet vastannut TE-toimiston palvelutarpeen arviointiin ja laatinut työllistymissuunnitelmasi ennen väliaikaisen lain päättymistä! Kokonaan työttömien on laadittava suunnitelma viimeistään 30.6.2020 ja lomautettujen 31.7.2020. Jos suunnitelmaa ei ole tehty, työttömyysturvaoikeuteen voi tulla katkos väliaikaisen lain voimassaolon päättymisen jälkeen.

Hyödyllisiä linkkejä