Työn vastaanottaminen entistä kannattavammaksi

Lakimuutosehdotuksen mukaan osa-aikatyön aikainen suojaosa nousisi väliaikaisesti 500 euroon. Liikkuvuusavustusta voisi saada entistä lyhyemmän työmatkan perusteella.

Suojaosa tarkoittaa sitä palkanosaa, joka ei vaikuta alentavasti ansiopäivärahaan, kun henkilö on osa-aikatyössä, keikkatyössä, harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa tai on lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä.

Suojaosan suuruus on nykyisin 300 euroa kuukaudessa ja suojaosan ylittävä palkkaeuro vähentää päivärahaa 50 sentillä. Näin ollen suojaosan nosto voisi parantaa osa-aikatyön kannattavuutta 100 eurolla kuukaudessa.

Osa-aikatyön tekeminen on jo nykyisin hyvin yleistä ansiopäivärahan saajien kesken. 38 % ansiopäivärahan saajista sai viime vuonna päivärahaa osittaisen työn ajalta.

Yli tunnin yhdensuuntainen työmatka voi oikeuttaa liikkuvuusavustukseen

Lakimuutosehdotuksen mukaan liikkuvuusavustusta voisi saada työn ajalle, jos edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia. Nykyisin liikkuvuusavustusta voi saada, jos edestakainen työmatka on kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä. Liikkuvuusavustuksen saaminen helpottuisi siis kokoaikatyötä tekevillä.

Liikkuvuusavustuksen käyttö on erittäin vähäistä. Viime vuonna alle 2 000 henkilöä sai liikkuvuusavustusta.

Liikkuvuusavustusta maksetaan osa- tai kokoaikatyön palkan lisäksi 1-2 kuukautta. Liikkuvuusavustuksen määrä on 724-1042 euroa. Liikkuvuusavustuksen määrään vaikuttavat lasten määrä ja se, sijaitseeko työpaikka yli 200 kilometrin päässä.

Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että työ kestää vähintään 2 kuukautta ja että henkilö on työttömyysetuuden saaja ennen työn alkua.

Muutokset olisivat voimassa väliaikaisesti

Hallituksen lakimuutosesityksen mukaan laki tulisi voimaan mahdollisimman pian ja olisi voimassa 31.10.2020 asti.

Lue myös

Työskentely ansiopäivärahalla

Tukea työnhakuun: Liikkuvuusavustus