Att ta emot arbete ska bli lönsammare

Enligt den föreslagna ändringen skulle skyddsdelen för deltidsarbete tillfälligt höjas till 500 euro. Rörlighetsunderstöd kunde fås för en kortare arbetsresa än tidigare.

Skyddsdelen avser den del av lönen som inte minskar den inkomstrelaterade dagpenningen när en person är deltidsanställd, har ett kortjobb, bedriver företagsverksamhet som bisyssla eller har permitterats genom förkortning av den dagliga arbetstiden.

Skyddsdelen är för närvarande 300 euro per månad och den överskjutande delens löneeuro minskar dagpenningen med 50 cent. En höjning av skyddsdelen skulle därmed förbättra lönsamheten för deltidsarbete med 100 euro i månaden.

Deltidsarbete är redan nu vanligt bland dem som får inkomstrelaterad dagpenning. 38 % av dem som fick inkomstrelaterad dagpenning förra året, fick dagpenning för deltidsarbete.

En arbetsresa på över en timme per riktning kan berättiga till rörlighetsunderstöd

Enligt förslaget till lagändring skulle rörlighetsunderstöd kunna erhållas för arbetstiden, om arbetsresan tur och retur överstiger två timmar. För närvarande kan man få rörlighetsunderstöd om den dagliga arbetsresan tur och retur överstiger tre timmar vid heltidsarbete och två timmar vid deltidsarbete. Det skulle alltså bli lättare för heltidsanställda att få rörlighetsunderstöd.

Användningen av rörlighetsunderstödet är mycket liten. Förra året fick under 2 000 personer rörlighetsunderstöd.

Utöver lönen för deltids- eller heltidsarbete betalas rörlighetsunderstödet ut för 1–2 månader. Beloppet för rörlighetsunderstöd är 724–1042 euro. Beloppet för rörlighetsunderstödet beror på antalet barn och om arbetsplatsen befinner sig på ett avstånd längre än 200 km.

Betalning av rörlighetsunderstöd förutsätter att arbetet pågår minst 2 månader och att personen får arbetslöshetsförmån innan arbetet inleds.

Ändringarna skulle vara tillfälligt i kraft

Enligt regeringens förslag till lagändring skulle lagen träda i kraft så snart som möjligt och gälla fram till 31.10.2020.

Läs mera

Arbeta med dagpenning

Stöd för arbetssökning