Stöd för arbetssökning

Arbets- och näringsbyrån hjälper dig söka arbete

Arbets- och näringsbyråns uppgift är att stödja din sysselsättning. Arbets- och näringsbyrån erbjuder bland annat olika kurser och tjänster för att du ska hitta sysselsättning snabbt. Mer information om arbets- och näringsbyråns tjänster finns i deras webbtjänst.

Sysselsättningsfrämjande tjänster

Om du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster som ordnas av arbets- och näringsbyrån får du högre dagpenning för tiden som tjänsterna pågår och i de flesta fall kostnadsersättning. Med undantag för frivilliga studier betalas dessutom kostnadsersättning för tiden som tjänsterna pågår.

Arbetslöshetsförmån betalas även för den tid då sysselsättningsfrämjande tjänster pågår oberoende av karens- eller självrisktider.

Sysselsättningsfrämjande tjänster är:

 • arbetssökningsträning
 • karriärträning
 • arbetsprövning
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 • arbetskraftsutbildning
 • frivilliga studier
 • frivilliga studier enligt lagen om främjande av integration

Storleken på den förhöjda inkomstrelaterade dagpenningen beror på storleken på din dagpenning.

Dagpenning före service/mån Dagpenning under service/mån
1 045 € 1 116 €
1 260 € 1 379 €
1 476 € 1 642 €
1 691 € 1 905 €

Kostnadsersättningen uppgår till 9 euro per dag eller cirka 194 euro i månaden. Den förhöjda kostnadsersättningen uppgår till 18 euro per dag eller cirka 387 euro i månaden. Förhöjd kostnadsersättning betalas när den sysselsättningsfrämjande servicen ordnas utanför arbetspendlingsregionen eller när servicen ordnas på annan ort än i hemkommunen och deltagandet medför logikostnader. Kostnadsersättningen är skattefri inkomst.

Bra att veta

 • Arbets- och näringsbyrån erbjuder kurser och tjänster för vilkas tid man kan få högre dagpenning. Man kan även få dagpenning för tiden som tjänsterna pågår trots karens eller självrisktid.
 • Rörlighetsunderstödet bidrar till arbetsrese- och flyttkostnader. När det gäller deltidsarbete berättigar redan en enkel arbetsresa på en timme till understöd.
 • Deltidsarbete (80 procent av full arbetstid) och kortjobb kan utföras med dagpenning. Mer information: Arbeta med dagpenning
 • Du kan åka på arbetssökningsresa till ett annat EU-land och få dagpenning under tiden för resan. Mer information: Arbetssökningsresor

Rörlighetsunderstöd för långa arbetsresor

Rörlighetsunderstödet ersätter arbetsrese- och flyttkostnader när du som arbetslös tar emot ett arbete som ligger långt ifrån din nuvarande bostadsort. Du kan få rörlighetsunderstöd redan innan det egentliga arbetet börjar om du påbörjar en minst två månader lång utbildning i anslutning till anställningen.

Understödet betalas om du får dagpenning precis innan arbetet eller utbildningen börjar och din arbetsresa fram och tillbaka vid heltidsarbete är över tre timmar per dag och vid deltidsarbete över två timmar per dag. Dessutom ska arbetet pågå i minst två månader. Om din anställning börjar 12.6.2020-30.11.2021 kan du få rörlighetsunderstöd för heltidsarbete om din dagliga arbetsresa överstiger två timmar.

Rörlighetsunderstödet söks från din egen arbetslöshetskassa.

Vid heltidsarbete uppgår rörlighetsunderstödet till cirka 726 euro per månad. Vid deltidsarbete betalas 33,78 euro/dag i rörlighetsunderstöd för utförda arbetsdagar.

Om du har barn eller om arbetsplatsen ligger mer än 200 km från din bostadsort kan du även få en barnförhöjning eller en förhöjningsdel.

Barn Rörlighetsunderstöd/mån Förhöjt rörlighetsunderstöd
(200 km)/mån
inga barn 726 € 829 €
1 barn 840 € 943 €
2 barn 894 € 997 €
3 barn 942 € 1 045 €

Rörlighetsunderstödets varaktighet:

 • Om arbetet pågår minst två månader betalas understöd ut för en månad
 • Om arbetet pågår minst tre månader betalas understöd ut för 1,5 månad
 • Om arbetet pågår minst fyra månader betalas understöd ut för två månader