Työryhmä suosittelee työssäoloehdon euroistamista

Sosiaali- ja terveysministeriön asetti viime syksynä työttömyysturvan kehittämisen työryhmän. Ryhmän työ on nyt valmistunut. Keskeisin ehdotus koskee työttömyysturvan työssäoloedellytyksen muuttamista ansioperusteiseksi.

Työttömyysturvan kehittämisen työryhmä suosittaa ansiopäivärahan ja peruspäivärahan työssäoloehdon euroistamista. Tämä tarkoittaa sitä, että päivärahaoikeus ei riippuisi työttömyyttä ennen tehtyjen työtuntien määrästä, vaan palkasta. Työskentelyä myös tarkasteltaisiin lähtökohtaisesti kuukauden jaksoissa nykyisen viikon jaksojen sijaan.

Tällä hetkellä ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on työskennellyt 18 tuntia viikossa noin puolen vuoden ajan. Työryhmän esittämän muutoksen myötä ansiopäivärahan saaminen edellyttäisi, että henkilö on ansainnut työssä 844 euroa kuukaudessa noin puolen vuoden ajan. Edellytystä kerryttäviä jaksoja voisi kerryttää reilun kahden vuoden ajalta, aivan kuten nykyäänkin.

Työskentelykausia kerryttäisivät lähtökohtaisesti kuukauden jaksot. Jos palkka jää kuitenkin alle 844 euron rajan, tulisi työryhmän mielestä selvittää edellytyksen kerryttämistä myös puolen kuukauden jaksoissa.

Muutos yksinkertaistaisi työttömyysturvajärjestelmää, sillä sen myötä oikeus ansiopäivärahaan voitaisiin tutkia tulorekisterissä olevien tietojen perusteella.

Lisätietoa

STM:n tiedote: Työttömyysturvan kehittämisen työryhmän raportti valmistunut