Arbetsgruppen rekommenderar att arbetsvillkoret baseras på euro

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte i höstas en arbetsgrupp för utveckling av utkomstskyddet för arbetslösa. Gruppen har nu slutfört sitt arbete. Det viktigaste förslaget gäller en ändring av tid i arbetet som villkor för utkomstskydd för arbetslösa så att det blir inkomstbaserat.

Arbetsgruppen för utveckling av utkomstskyddet för arbetslösa rekommenderar att arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning baseras på euro. Detta innebär att rätten till dagpenning inte skulle bero på antalet arbetade timmar före arbetslöshet, utan på lönen. Som regel skulle arbetet granskas i perioder på en månad i stället för nuvarande perioder på en vecka.

En förutsättning för att få inkomstrelaterad dagpenning för närvarande är att en person har arbetat 18 timmar i veckan i ungefär ett halvår. Till följd av det ändringsförslag som arbetsgruppen lagt fram skulle inkomstrelaterad dagpenning förutsätta att en person har tjänat 844 euro per månad i ungefär ett halvår. Perioder som tjänar in förutsättningen kunde tjänas in under drygt två år, precis som i dagens läge.

Som regel skulle perioder på en månad tjäna in arbetsperioder. Om lönen emellertid ligger under gränsen på 844 euro anser arbetsgruppen att en intjäning av förutsättningen bör undersökas också för halvmånadsperioder.

Ändringen skulle förenkla systemet med utkomstskydd för arbetslösa, eftersom det skulle göra det möjligt att granska rätten till inkomstrelaterad dagpenning på grundval av uppgifter i inkomstregistret.

Mer information

Pressmeddelande från SHM: Rapporten från arbetsgruppen för utveckling av utkomstskyddet för arbetslösa är klar