Työttömyyskassat alkavat saada tulorekisteristä etuustietoja ensi vuoden alussa

Kuvalähde: tulorekisteri

Työttömyyskassat ovat hyödyntäneet tulorekisterissä olevia palkkatietoja vuoden 2020 alusta alkaen. Vuoden 2021 alusta alkaen kassat saavat käyttöönsä myös tulorekisterin etuustiedot.

Etuustietoja hyödynnetään ansiopäivärahapäätösten tukena. Muut sosiaalietuudet voivat vaikuttaa ansiopäivärahaan estävästi tai vähentävästi.

Työttömyyskassat myös ilmoittavat tiedot maksamistaan etuuksista tulorekisteriin vuodenvaihteesta alkaen.

Ilmoita etuuksista hakemuksessa myös jatkossa

Muista etuuksista tulisi ilmoittaa ansiopäivärahahakemuksessa myös tulorekisteritietojen käyttöönoton jälkeen. Tämä johtuu siitä, tulotiedot eivät aina päivity tulorekisteriin välittömästi.

Ilmoita kassaan saamastasi etuudesta, jos haet tai alat saada uutta etuutta, etuuden määrä muuttuu tai haet ansiopäivärahaa ensimmäistä kertaa. Lapsilisä, asumistuki ja toimeentulotuki eivät vaikuta ansiopäivärahaan ja niistä ei tarvitse ilmoittaa. Tarkat tiedot eri etuuksien vaikutuksesta löytyvät sivulta Sosiaalietuuksien vaikutus.