Työttömyyskassoihin liittyi viime vuonna paljon nuoria

Vuonna 2020 työttömyyskassoihin liittyi yli 80 000 alle 30-vuotiasta henkilöä. Nuoria liittyi viime vuonna työttömyyskassoihin selvästi edellisvuotta enemmän.

Tiedot on kerätty 17 työttömyyskassasta. Kyselyyn vastanneiden kassojen kohdalla uusien nuorten jäsenten määrä kasvoi viime vuonna 45 % edellisvuodesta. Vuonna 2019 alle 30-vuotiaita henkilöitä liittyi työttömyyskassoihin 56 000 henkilöä.

Kyselyyn vastanneista kassoista nuoria jäseniä liittyi eniten Yleinen työttömyyskassa YTK:hon, Korkeakoulutettujen työttömyyskassa KOKOon ja Palvelualojen työttömyyskassaan.

”Kassan jäsenyys on monelle nuorelle tärkeä vakuutus. Se vähentää epävarmuutta työmarkkinoilla, joihin varsinkin nuorten kohdalla liittyy määräaikaisia työsuhteita ja epävarmuutta. Viime vuonna koronan aiheuttamat lomautukset ovat lisänneet kassajäsenyyden merkitystä entisestään” Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman toteaa.

Työttömyyskassojen jäsenmäärä kasvoi viime vuonna 3 %. Työttömyyskassoihin kuului viime vuoden lopussa 1,96 miljoonaa palkansaajaa ja yrittäjää. Jäsenmäärä kasvoi eniten Yleisessä työttömyyskassa YTK:ssa, Työttömyyskassa Prossa ja Korkeakoulutettujen työttömyyskassa KOKOssa. Tarkat tiedot työttömyyskassojen jäsenmääristä löydät tästä.

Työttömyyskassojen yhteenlaskettu jäsenmäärä on laskenut vuoden 2015 jälkeen useana vuonna. Viime vuonna jäsenmäärä kuitenkin nousi lähes vuoden 2015 tasolle. ”Kaikkiaan yhteenlaskettu jäsenmäärä on pysynyt melko vakaana. Lisääntynyt työttömyys voi aiheuttaa pientä nousua jäsenmäärissä ja vastaavasti hyvinä aikoina jäsenmäärä voi laskea hieman. Myös suurten ikäluokkien eläköityminen voi näkyä luvuissa”, Villman sanoo.

Nuorten liittyminen työttömyyskassoihin

(tiedot 17/21 kassasta)

Vuonna 2019 jäseneksi liittyneet, jotka ovat syntyneet v. 1989 tai myöhemmin Vuonna 2020 jäseneksi liittyneet, jotka ovat syntyneet v. 1990 tai myöhemmin Muutos Muutos %
Lääkärien 724 1 344 620 86 %
Yleinen YTK 19 592 33 447 13 855 71 %
Suomen Yrittäjäin 318 509 191 60 %
Korkeakoulutettujen KOKO 8 236 13 132 4 896 59 %
Palvelualojen 6 651 10 375 3 724 56 %
Lakimiesten 592 894 302 51 %
Super 2 249 2 875 626 28 %
Suomen Elintarviketyöläisten 612 779 167 27 %
Aaria 2 491 3 079 588 24 %
Erityisalojen Toimihenkilöiden 601 740 139 23 %
Työttömyyskassa Finka 215 256 41 19 %
Rakennusalan 1 781 2 116 335 19 %
Terveydenhuoltoalan 4 615 5 156 541 12 %
Paperityöväen 307 341 34 11 %
Sähköalojen 969 917 -52 -5 %
Teollisuuden 4 659 3 915 -744 -16 %
Kuljetusalan 1 347 1 006 -341 -25 %
Yhteensä 55 959 80 881 24 922 45 %

 

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990