Työttömyyskassojen vakavaraisuus hyvällä tasolla

Työttömyyskassan tasoitusrahasto turvaa kassan rahoituksen ja maksuvalmiuden. Tasoitusrahastojen yhteenlaskettu arvo laski viime vuonna 2 % alijäämäisen tuloksen johdosta. Rahastojen arvo suhteessa menoihin on kuitenkin hyvällä tasolla.

Kun vuoden 2022 tulos on otettu huomioon, työttömyyskassojen tasoitusrahastoissa oli yhteensä 482 miljoonaa euroa. Tasoitusrahastojen riittävyyttä arvioidaan suhteessa kassan omalla vastuulla oleviin etuus- ja hallintokuluihin. Tasoitusrahastojen keskiarvo oli 265 %, mikä vastaa työttömyyskassojen omalla vastuulla olevien etuus- ja hallintokulujen 2,6 vuoden määrää.

Vuoden 2021 lopussa tasoitusrahastoissa oli 490 miljoonaa euroa, mikä vastaa kassojen omalla vastuulla olevien kulujen 2,4 vuoden määrää. Vuoden 2022 etuuskulut olivat vuoden 2021 etuuskuluja matalammat. Tämän vuoksi rahastojen suhde kuluihin on parani viime vuonna, vaikka rahastojen arvo on hieman laskenut.

Finanssivalvonta vahvistaa tasoitusrahaston vähimmäis- ja enimmäismäärät.

Peruspäivärahan ylittävä osa etuudesta rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksuilla ja jäsenmaksuilla

Valtio rahoittaa joitain poikkeuksia lukuun ottamatta työttömyyskassojen etuuksista peruspäivärahaa vastaavan määrän. Työttömyyskassa rahoittaa 5,5 % etuuksista. Työllisyysrahasto rahoittaa loppuosan etuuksista palkansaajien ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla. Valtion etuuskulut olivat viime vuonna noin 706 miljoonaa euroa ja työttömyyskassojen noin 105 miljoonaa euroa. Työllisyysrahaston etuuskulut olivat  noin 1 029 miljoonaa euroa.

Valtion etuuskulut työttömyyskassojen maksamista etuuksista laskivat viime vuonna 21 % suhteessa edellisvuoteen. Työttömyyskassojen etuuskulut laskivat viime vuonna 26 % ja Työllisyysrahaston 29 %.

Hallintokulut maksetaan pääosin jäsenmaksuilla

Työttömyyskassojen hallintokulut olivat vuonna 2022 noin 98 miljoonaa euroa. Hallintokulujen rahoitusosuudet määräytyvät työttömyyskassan jäsenmäärän, etuusmenojen ja palkansaajakassoilla päätösten lukumäärän mukaan. Valtio rahoitti hallintokuluja 7 miljoonalla, työttömyyskassat 82 miljoonalla ja Työllisyysrahasto 9 miljoonalla.

Valtion hallintokulut laskivat viime vuonna 23 % edellisvuodesta ja Työllisyysrahaston 24 %. Työttömyyskassojen hallintokulut pysyivät ennallaan.

Lisää aiheesta

Tarkempia tietoja kassojen toiminnasta ja taloudesta löytyy TYJ:n tilastosivuilta: Kassojen jäsenyys ja talous

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990