Työttömyyskassojen vakavaraisuus parani viime vuonna

Työttömyyskassan tasoitusrahasto turvaa kassan rahoituksen ja maksuvalmiuden. Tasoitusrahastojen määrä nousi viime vuonna 6 %.

Kun vuoden 2019 tulos on otettu huomioon, kassojen tasoitusrahastoissa oli yhteensä 486 miljoonaa euroa. Tasoitusrahastojen riittävyyttä arvioidaan suhteessa kassan omalla vastuulla oleviin etuus- ja hallintokuluihin. Tasoitusrahastojen keskiarvo oli 271 %, mikä vastaa työttömyyskassojen omalla vastuulla olevien etuus- ja hallintokulujen 2,7 vuoden määrää.

Vuoden 2018 lopussa tasoitusrahastoissa oli 457 miljoonaa euroa, mikä vastaa omalla vastuulla olevien menojen 2,5 vuoden määrää.

Finanssivalvonta vahvistaa tasoitusrahaston vähimmäis- ja enimmäismäärät.

Peruspäivärahan ylittävä osa etuudesta rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksuilla ja jäsenmaksuilla

Valtio rahoittaa joitain poikkeuksia lukuun ottamatta työttömyyskassojen etuuksista peruspäivärahaa vastaavan määrän. Työttömyyskassa rahoittaa 5,5 % etuuksista. Työllisyysrahasto rahoittaa loppuosan etuuksista palkansaajien ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla. Valtion etuuskulut olivat viime vuonna noin 678 miljoonaa euroa, Työllisyysrahaston noin 945 miljoonaa euroa ja työttömyyskassojen noin 98 miljoonaa euroa.

Hallintokulut maksetaan pääosin jäsenmaksuilla

Työttömyyskassojen hallintokulut olivat vuonna 2019 noin 90 miljoonaa euroa. Valtio rahoitti hallintokuluja 7 miljoonalla, Työllisyysrahasto 9 miljoonalla ja työttömyyskassat 74 miljoonalla.

Lisää aiheesta

Tarkempia tietoja kassojen toiminnasta ja taloudesta löytyy TYJ:n tilastosivuilta: Kassojen jäsenyys ja talous

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
050 911 8511
niina.jussila@tyj.fi