Työttömyysturvan lapsikorotuksen määrä laskee 1.1.2024

Työttömyysturvan lapsikorotukseen tehtiin tänä vuonna ylimääräinen korotus.  Ylimääräinen korotus poistuu ensi vuoden alussa.

Lapsikorotus laskee korotuksen poistumisen vuoksi 25–48 euroa kuukaudessa lasten määrästä riippuen.

Eduskunnan käsittelyssä on lisäksi kaksi lakimuutosta, jotka vaikuttavat lapsikorotuksiin.

Hallitus on esittänyt indeksikorotusten jäädyttämistä vuosille 2024–2027. Tämän seurauksena lapsikorotukseen ei tehtäisi vuodenvaihteessa tavanomaista indeksikorotusta.

Lisäksi hallitus esittää, että lapsikorotusten maksaminen loppuu kokonaan 1.4.2024.

Lapsikorotus / pv
vuonna 2023
Lapsikorotus / pv
1.1.-31.3.2024 *
Lapsikorotus / pv
1.4.2024 alkaen **
1 lapsi 7,01 € 5,84 €
2 lasta 10,29 € 8,57 €
3 lasta tai enemmän 13,26 € 11,05 €

* Edellyttää, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen indeksikorotuksen jäädyttämisestä.
** Edellyttää, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen lapsikorotuksen poistamisesta.

Lisätietoa