Vuoden 2020 ansiopäivärahakulut 56 % koholla viime vuodesta

Syyskuussa maksettiin ansiopäivärahaa 83 % viime vuoden syyskuuta enemmän. Kuluvan vuoden aikana maksetut ansiopäivärahat ylittivät syyskuussa kaksi miljardia.

Vuoden 2020 aikana kertyneet päivärahakulut ovat syyskuuhun mennessä 56 % viime vuoden vastaavaa jaksoa korkeammat. Kulut ovat ylittäneet viime vuoden tason joka kuukauden aikana. Kulut ovat kuitenkin laskeneet suhteessa viime kuuhun kahden kuukauden ajan. Korkeimmillaan kulut olivat heinäkuussa, jolloin päivärahaa maksettiin lähes 300 miljoonaa euroa.

Päivärahakulut olivat syyskuussa koholla lähes kaikissa työttömyyskassoissa. Seitsemän kassan kulut olivat yli kaksinkertaiset viime vuoteen nähden. 23:ssa 25:stä työttömyyskassasta kulut olivat kasvaneet viime vuoden syyskuusta yli 30 %.

Lomautettujen määrä lähes puolittunut kesästä

Ansiopäivärahan saajia oli syyskuussa 174 000. Tämä on 75 000 enemmän kuin vuoden 2019 syyskuussa, mutta 45 000 vähemmän, kuin kuluvan vuoden heinäkuussa.

Ansiopäivärahan saajista lomautettuja oli syyskuussa 56 000. Tämä on 48 000 viime vuoden syyskuuta enemmän, mutta 52 000 kesäkuun huippua vähemmän.

Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika 18 päivää

Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin heinä-syyskuussa noin kahdessa ja puolessa viikossa. Puolet hakemuksista käsiteltiin 11 päivässä eli puolessatoista viikossa.

Uusia työttömyys- ja lomautusjaksoja koskevien hakemusten määrä oli syyskuussa koholla noin 47 % viime vuoteen nähden. Kaikkiaan hakemuksia saapui 46 % viime vuoden syyskuuta enemmän.

Lue lisää

Tilastosivu: Kulut ja saajat

Tilastosivu: Käsittelyajat ja hakemukset

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990