Työttömyysturvan uudistaminen

Työttömyyskassat haluavat kehittää työttömyysturvaa ja osallistua työllisyyden edistämiseen. Kassat ovat yhdessä laatineet ehdotukset kattavan, kannustavan ja sujuvan työttömyysturvan järjestämiseksi.

 • Ehdotamme työllisyyden edistämistä ja tukemista työttömyyskassajärjestelmän kautta ilman valtion rahoitusta. Kassat haluavat siis auttaa jäseniään työn etsimisessä. Työllistymistä voidaan tukea esimerkiksi välittämällä tietoa työhistorian perusteella sopivista työpaikoista tai tarjoamalla vapaaehtoisia valmennuksia tai kursseja.
 • Toinen tavoitteemme on, että työ voidaan huomioida ansioturvassa työnteon muodosta riippumatta. Palkkatyön ja yritystoiminnan vuorottelu ja työskentely samanaikaisesti molemmissa rooleissa yleistyy. Tällä hetkellä työttömyysturvaa voi kuitenkin kerryttää vain joko palkansaajana tai yrittäjänä.
 • Kolmanneksi pyrimme selkeyttämään työttömyysturvaa maksamalla jäsenelle myös peruspäivärahan työttömyyskassasta.

1. Työttömyyskassat avuksi työnhaussa

 • Kassat haluavat tarjota jäsenille valmennuksia, koulutuksia, työnhaun ohjeistusta ja tietoa avoimista työpaikoista.
 • Työllistymistä tukeviin palveluihin osallistuminen olisi jäsenelle vapaaehtoista, eikä niillä olisi vaikutusta työttömyysturvaan.
 • Kyseessä olisi kassoille vapaaehtoinen lisätehtävä, jonka kassat rahoittaisivat täysimääräisesti itse

Miksi tarvitaan?

 • Kassat eivät voi tehdä nykyisin mitään työllisyyden edistämiseksi tai sen tukemiseksi.
 • Kassoilla on tietoa työnhakijan työhistoriasta, josta voi olla apua työnhakijan työllistymisessä.
 • Kassat ovat säännöllisesti yhteydessä työttömiin jäseniinsä. Työttömät jäsenet kirjautuvat kassojen sähköisiin palveluihin yleensä useita kertoja kuukaudessa.

Mitä tavoittelemme?

Työttömyyskassalakiin kirjataan työttömyyskassoille mahdollisuus tarjota työllistymistä tukevia palveluita (Työttömyyskassalaki 1 §)

2.Yrittäjänä ja palkansaajana työllistyvät turvan piiriin

 • Tavoitteena on, että yksi ja sama työttömyyskassa voi vakuuttaa yrittäjiä ja palkansaajia.
 • Muutos parantaisi niiden henkilöiden työttömyysturvaa, jotka saavat tuloja sekä palkansaajana että yrittäjänä.
 • Tavoitteena on tehdä työn tekemisestä nykyistä kannattavampaa työnteon muodosta riippumatta

Miksi tarvitaan?

 • Palkkatyön ja yritystoiminnan yhdistäminen ja niiden vuorottelu ovat yleistyneet.
 • Kyseessä on merkittävä oikeudenmukaisuuskysymys, koska tällä hetkellä henkilö ei voi vakuuttaa itseään työttömyyden varalle samanaikaisesti yrittäjänä ja palkansaajana. Joko yrittäjänä tai palkansaajana ansaitut tulot jäävät tällä hetkellä kokonaan huomioimatta.
 • Työttömyysturva poikkeaa muusta ansioperusteisesta sosiaaliturvasta, sillä muissa etuuksissa palkka- ja yrittäjätuloa voidaan huomioida etuuden suuruuden laskemisessa.
 • Mikään universaalin ansioturvan malli ei ratkaise tätä kysymystä.

Mitä tavoittelemme?

 • Työttömyyskassat mukaan kehittämään yhdistelmävakuutusta ja hoitamaan yhdistelmävakuutuksen toimeenpanoa.

3. Kassoille koko jäsenen työttömyysturva

 • Työttömyyskassat haluavat maksaa myös peruspäivärahan niille jäsenilleen, jotka eivät ole työskennelleet riittävän kauan saadakseen ansiopäivärahaa.
 • Tällä hetkellä kassan jäsenet saavat peruspäivärahan Kelasta.
 • Peruspäiväraha on yksinkertaisempi etuus kuin ansiopäiväraha. Siirto kassoihin olisi tämän vuoksi helppo toteuttaa.
 • Myös mahdollinen universaali ansioturvan malli toteutettaisiin kassajärjestelmän kautta.

Miksi tarvitaan?

 • Peruspäivärahan siirto yksinkertaistaisi järjestelmää kassan jäsenten kannalta.

Mitä tavoittelemme?

 • Työttömyyskassat vastaavat jäsenten koko työttömyysturvasta.
 • Työttömyyskassat mukaan yksinkertaisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden työttömyysturvajärjestelmän kehittämiseen.

 

Mikä TYJ?

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (TYJ) on työttömyyskassojen edunvalvonta- ja koulutusjärjestö sekä yhteistoimintaelin. TYJ kehittää työttömyysturvaa ja kassojen toimintaa sekä ylläpitää niiden tietotaitoa. Kaikki Suomessa toimivat 16 työttömyyskassaa ovat jäseninä TYJ:ssä.

Kysy meiltä lisää

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990