Kattava, kannustava ja sujuva työttömyysturva

Työttömyyskassoilla on pitkät perinteet Suomessa turvata kansalaisten toimeentuloa työttömyyden yllättäessä. Julkisen talouden kiristyvässä tilanteessa työttömyyskassat haluavat ottaa yhä vahvempaa roolia kokonaisvaltaisen työttömyysturvan kehittämisessä sekä työllisyyden edistämisessä. Kassat ovat yhdessä laatineet ehdotukset kattavan, kannustavan ja sujuvan työttömyysturvan järjestämiseksi.

Tavoitteemme on, että työn tekeminen on nykyistä kannattavampaa työnteon muodosta riippumatta. Ehdotamme työllisyyden edistämistä ja tukemista työttömyyskassajärjestelmän kautta ilman valtion rahoitusta sekä työttömyysturvajärjestelmän selkeyttämistä. Lue lisää kassojen kehittämisehdotuksista:

Työttömyyskassoihin kuuluu kaksi miljoonaa jäsentä

Pitkät perinteet – ensimmäinen työttömyyskassa aloitti toimintansa vuonna 1895

 • Nykyisin on 16 työttömyyskassaa, joista yksi on yrittäjille ja muut palkansaajille tarkoitettuja

Työttömyyskassat vastaavat kahden miljoonan suomalaisen työttömyysturvasta

 • Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli n. 2,6 miljoonaa marraskuussa 2022

Työttömyysturvajärjestelmän tarkoitus on korvata työttömyydestä aiheutuneita taloudellisia menetyksiä ja mahdollistaa työn etsiminen

 • Kela myöntää ja maksaa nykyisin perusturvan (2021: n. 2,2 mrd. €), ja työttömyyskassat vastaavasti ansioturvan (2021: n. 2,5 mrd. €)
 • TE-toimistot ja kunnat vastaavat työnhakijan työllistymisen tukemisesta
 • Työttömyyskassojen tehtävä on laissa sidottu ansioturvan ja muiden lakisääteisten etuuksien järjestämiseen jäsenilleen

Palkansaajakassan jäsenet ja työnantajat rahoittavat ansiopäivärahan ansio-osan kokonaisuudessaan

 • Työttömyyskassojen hallintokulut rahoitetaan pääosin kassojen jäsenmaksuilla

Työllisyyden edistäminen ja tukeminen

Kassat mukaan edistämään nopeaa työllistymistä

 • Kassat haluavat tarjota jäsenille erilaisia valmennuksia, koulutuksia, työnhaun ohjeistusta tai avoimien työpaikkojen välitystä
 • Työllistymistä tukeviin palveluihin osallistuminen olisi jäsenelle vapaaehtoista, eikä niillä olisi vaikutusta henkilön työttömyysturvaoikeuteen
 • Kassoille vapaaehtoinen lisätehtävä, jonka kassat rahoittaisivat täysimääräisesti itse

Miksi tarvitaan?

 • Kassat eivät voi tehdä nykyisin mitään työllisyyden edistämiseksi tai sen tukemiseksi
 • Kassoilla on tietoa työnhakijan työhistoriasta, josta voi olla apua työnhakijan työllistymisessä

Mitä tavoittelemme?

 • Työttömyyskassalakiin kirjataan työttömyyskassoille mahdollisuus tarjota työllistymistä tukevia palveluita (TKL 1 §)

Yhdistelmävakuutus lieventää yrittäjyyteen liittyviä riskejä ja lisää työllisyyttä

Palkka- ja yritystulon yhdistäminen ansioturvajärjestelmässä

 • Yksi ja sama työttömyyskassa voi vakuuttaa yrittäjiä ja palkansaajia
 • Parantaa sekä palkansaajana että itsensä työllistäjänä tai yrittäjänä työskentelevien työttömyysturvaa
 • Tavoitteena on tehdä työn tekemisestä nykyistä kannattavampaa työnteon muodosta riippumatta

Miksi tarvitaan?

 • Palkkatyön ja yritystoiminnan yhdistäminen ja niiden vuorottelu yleistyneet
 • Merkittävä oikeudenmukaisuuskysymys, koska tällä hetkellä henkilö ei voi vakuuttaa itseään työttömyyden varalle samanaikaisesti yrittäjänä ja palkansaajana
 • Työttömyysturva poikkeaa muusta ansioperusteisesta sosiaaliturvasta, sillä muissa palkka- ja yrittäjätuloa voidaan huomioida etuuden suuruuden laskemisessa
 • Mikään universaalin ansioturvan malli ei ratkaise tätä kysymystä

Mitä tavoittelemme?

 • Työttömyyskassat mukaan kehittämään yhdistelmävakuutusta ja hoitamaan yhdistelmävakuutuksen toimeenpanoa

Koko työttömyysturva työttömyyskassoista

Ansioturva on jo kaikkien ulottuvilla

 • Kaikilla palkansaajilla ja yrittäjillä on pääsy ansioturvaan – edellytyksenä kassan jäsenyys
 • Työttömyyskassat vastaavat kahden miljoonan suomalaisen työttömyysturvasta
 • Moni tekee tietoisen päätöksen olla kuulumatta työttömyyskassaan (Labore 2021)
 • Mahdollistaa yksilön vapauden valita vakuutus
 • Työttömyyskassat kannattavat ajatusta, että mahdollisimman moni on ansioturvan piirissä

Universaali ansioturva ei ratkaise nykyjärjestelmän ongelmia

 • Ansioturvaan ei voida lukea rinnakkain tehtyä palkkatyötä ja yritystoimintaa
 • Jos palkansaajan/yrittäjän tulotaso on pieni, ei ansio-osaa kerry

Mitä tavoittelemme?

 • Työttömyyskassat hoitavat koko työttömyysturvan; työttömyyskassoilta löytyy osaaminen kaikkiin työttömyysturvan toimeenpanon tilanteisiin
 • Työttömyyskassat haluavat osallistua nykyistä oikeudenmukaisemman tulevaisuuden työttömyysturvajärjestelmän kehittämiseen