Työttömyysturvan uudistaminen

Työttömyyskassat esittävät kolmea muutosta työttömyysturvajärjestelmään. Muutosten tarkoituksena on edistää nopeaa työllistymistä, poistaa työttömyysturvan aukkoja sekä yksinkertaistaa järjestelmää.

 1. Työttömyyskassat avuksi työnhaussa
 2. Yrittäjänä ja palkansaajana työllistyvät turvan piiriin
 3. Kassoille koko jäsenen työttömyysturva

1. Työttömyyskassat avuksi työnhaussa

 • Kassat haluavat tarjota jäsenille valmennuksia, koulutuksia, työnhaun ohjeistusta ja tietoa avoimista työpaikoista.
 • Työllistymistä tukeviin palveluihin osallistuminen olisi jäsenelle vapaaehtoista, eikä niillä olisi vaikutusta työttömyysturvaan.
 • Kyseessä olisi kassoille vapaaehtoinen lisätehtävä, jonka kassat rahoittaisivat täysimääräisesti itse.

Miksi tarvitaan?

 • Kassat eivät voi tehdä nykyisin mitään työllisyyden edistämiseksi tai sen tukemiseksi.
 • Kassoilla on tietoa työnhakijan työhistoriasta, josta voi olla apua työnhakijan työllistymisessä.
 • Kassat ovat säännöllisesti yhteydessä työttömiin jäseniinsä. Työttömät jäsenet kirjautuvat kassojen sähköisiin palveluihin yleensä useita kertoja kuukaudessa.

Mitä tavoittelemme?

Työttömyyskassalakiin kirjataan työttömyyskassoille mahdollisuus tarjota työllistymistä tukevia palveluita.

2.Yrittäjänä ja palkansaajana työllistyvät turvan piiriin

 • Tavoitteena on, että yksi ja sama työttömyyskassa voi vakuuttaa yrittäjiä ja palkansaajia.
 • Muutos parantaisi niiden henkilöiden työttömyysturvaa, jotka saavat tuloja sekä palkansaajana että yrittäjänä.
 • Tavoitteena on tehdä työn tekemisestä nykyistä kannattavampaa työnteon muodosta riippumatta.

Miksi tarvitaan?

 • Palkkatyön ja yritystoiminnan yhdistäminen ja niiden vuorottelu ovat yleistyneet.
 • Kyseessä on merkittävä oikeudenmukaisuuskysymys, koska tällä hetkellä henkilö ei voi vakuuttaa itseään työttömyyden varalle samanaikaisesti yrittäjänä ja palkansaajana. Joko yrittäjänä tai palkansaajana ansaitut tulot jäävät tällä hetkellä kokonaan huomioimatta.
 • Työttömyysturva poikkeaa muusta ansioperusteisesta sosiaaliturvasta, sillä muissa etuuksissa palkka- ja yrittäjätuloa voidaan huomioida etuuden suuruuden laskemisessa.

Mitä tavoittelemme?

 • Työttömyyskassat mukaan kehittämään yhdistelmävakuutusta ja hoitamaan yhdistelmävakuutuksen toimeenpanoa.

3. Kassoille koko jäsenen työttömyysturva

 • Työttömyyskassat haluavat maksaa myös työmarkkinatuen ja peruspäivärahan niille jäsenilleen, jotka eivät ole työskennelleet riittävän kauan saadakseen ansiopäivärahaa tai joiden oikeus ansiopäivärahaan on päättynyt.
 • Tällä hetkellä kassan jäsenet saavat työmarkkinatuen ja peruspäivärahan Kelasta.
 • Asiantuntemus ja järjestelmätoteutus ovat valmiina kassoissa. Siirto kassoihin olisi tämän vuoksi helppo toteuttaa.

Miksi tarvitaan?

 • Muutos yksinkertaistaisi järjestelmää. Kassan jäsen saisi työttömyysetuuden aina samasta paikasta.
 • Muutos vähentäisi maksatuksen viiveitä sekä kassan ja Kelan tekemää päällekkäistä työtä.

Mitä tavoittelemme?

 • Työttömyyskassat vastaavat jäsenten koko työttömyysturvasta.
 • Ei siirtymiä työttömyyskassan ja Kelan välillä, kun työssäoloehto tai enimmäisaika täyttyy.

 

Mikä TYJ?

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (TYJ) on työttömyyskassojen edunvalvonta- ja koulutusjärjestö sekä yhteistoimintaelin. TYJ kehittää työttömyysturvaa ja kassojen toimintaa sekä ylläpitää niiden tietotaitoa. Kaikki Suomessa toimivat 16 työttömyyskassaa ovat jäseninä TYJ:ssä.

Kysy meiltä lisää

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990