Ansiopäivärahan suuruus

Voit arvioida ansiopäivärahasi määrän päivärahalaskurin avulla.


Ansiopäiväraha lasketaan työttömyyttä edeltäneen palkan perusteella

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään työssäoloehdon täyttävän ajan vakiintuneesta palkasta. Ansiopäivärahan laskemisessa huomioidaan palkat sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta työssäoloehto kertyy.

Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Näiden erien lisäksi tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vähennys on 4,24 prosenttia vuonna 2019 täyttyvissä työssäoloehdoissa.


Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksista

  • Perusosa on vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan vahvistettavan peruspäivärahan suuruinen. Peruspäiväraha on 32,40 € vuonna 2019.
  • Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3 078,00 € vuonna 2019), ansio-osa on ylimenevältä osalta 20 %.
  • Lapsikorotusta voi saada alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta. Lapsikorotukset ovat vuonna 2019 yhdestä lapsesta 5,23 €, kahdesta lapsesta 7,68 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,90 €.

Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi enimmillään olla 90 % päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta. Ansiopäiväraha on kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa.


Esimerkkejä ansiopäivärahan laskemisesta:

Esimerkkilaskut 2019
KUUKAUSIPALKKA2 000,00 €
vähennetään 4,24 %1 915,20 €
päiväpalkka89,08 €
päiväraha 32,40 + (0,45 x [89,08 – 32,40])57,91 € / päivä
päiväraha kuukaudessa x 21,5 =1 245,07 € / kuukausi
KUUKAUSIPALKKA3 214,29 €
vähennetään 4,24 %3 078,00 €
päiväpalkka143,16 €
päiväraha 32,40 + [0,45 x (143,16 – 32,40)]82,24 € / päivä
päiväraha kuukaudessa x 21,5 =1 768,16 € / kuukausi
KUUKAUSIPALKKA3 700,00 €
vähennetään 4,24 %3 543,12 €
päiväpalkka164,80 €
päiväraha 82,24 + [0,20 x (164,80 – 143,16)]86,57 € / päivä
päiväraha kuukaudessa x 21,5 =1 861,26 € / kuukausi

Aktiivisuuden vaikutus ansiopäivärahan suuruuteen

Työttömän työnhakijan on täytettävä 65 etuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana niin kutsuttu aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa täysimääräisenä tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää. Maksupäivillä tarkoitetaan päiviä, joilta maksetaan päivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennettynä.

Ensimmäinen tarkastelujaksosi alkaa, kun sinulle aletaan maksaa ansiopäivärahaa.

Mikäli et täytä aktiivisuusedellytystä, työttömyysetuutesi tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Kausiluontoinen työ ja työaikapankki

Kausiluonteista työtä tekevillä otetaan ansiopäivärahaa laskettaessa huomioon työttömyyttä edeltäneen 12 kuukauden tulot.

Työaikapankista nostettu palkallinen vapaa-aika huomioidaan päivärahaa laskettaessa, sen sijaan työaikapankkiin siirrettävää rahaa tai sieltä nostettuja rahasuorituksia ei huomioida.

Sivu päivitetty viimeksi 08.05.2019

Yleiset kirjanmerkit