Siirry sisältöön

Lunastaako tulorekisteri odotukset?

Tulorekisteri on yksi suurimmista kansallisista digitalisaatiohankkeista ja sähköisistä tietokannoista. Siihen on ladattu paljon odotuksia ja toiveita, jotka toivottavasti tulevaisuudessa myös toteutuvat.

Tavoitteena on, että tulorekisteri sisältää jokaisen suomalaisen kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot. Parhaimmillaan tulorekisteri voi auttaa uudistamaan myös työttömyysturvaa ja vapauttamaan työttömyyden aikana työnhakijan voimavaroja olennaiseen, uuden työuran löytymiseen.

Tulorekisteri voi tulevaisuudessa helpottaa merkittävästi erilaisten eläke- ja sosiaalietuuksien hakemista ja nopeuttaa niistä saatavia päätöksiä. Odotukset ovat korkealla työttömyyskassoissa ja työtä tavoitteen saavuttamiseksi on kassoissa tehty jo parisen vuotta. Tavoitteena on, että kaikki se, mikä voidaan automatisoida päätöksenteossa loukkaamatta kansalaisen perusoikeuksia, automatisoidaan. Näin kassoissa oleva rautainen työttömyysturvan osaaminen voidaan tulevaisuudessa siirtää auttamaan jäseniä neuvonta- ja palvelutehtävissä.

Työttömyyden aika on pystyttävä muuttamaan työuran vaiheeksi, jossa on mahdollista keskittyä uuden työn tai koulutuspaikan hakemiseen. Olennaista työttömälle pitää olla siirtyminen työuralla eteenpäin, ei se, miten hän pystyy toimimaan erilaisten etuuksien hakemusviidakossa mahdollisimman hyvin.

Tällä hetkellä tulorekisteri ei ole niin kattava, että työttömyyskassat voisivat perustaa läheskään aina etuuspäätöksien tekemisen tulorekisteristä saataviin palkkatietoihin. Innolla rakennetut visiot päätöksenteon pitkälle viedystä automatisaatiosta siintävät kuitenkin tulevaisuudessa. Tulorekisteri on näissä visioissa oiva renki sosiaali- ja työttömyysturvan saajille ja maksajille.

Työnantajien on kuitenkin tällä hetkellä mahdollisuus ilmoittaa työntekijöiden palkkatiedot tulorekisteriin suppeassa muodossa, mikä ei täytä lain asettamia vaatimuksia riittävästä tiedosta työttömyyspäivärahan määrittämiseksi. Näin ollen työttömyyskassan on edelleen kysyttävä hakijalta lisätietoja, jos palkkatiedot tulorekisterissä ovat vaillinaisia työttömyysturvan määrittelemisen kannalta.

Tulorekisteriin on jo mahdollista ilmoittaa kaikki samat tiedot, mitkä löytyvät työntekijöiden palkkalaskelmista ja palkkatodistuksista. Tämä laaja ilmoitus on tällä hetkellä työnantajille vapaaehtoista.

Muutos ei tapahdu hetkessä, eivätkä kaikki työnantajat pysty nopeasti muuttamaan palkanmaksuprosessejaan sellaisiksi, että palkkalaskelmien tiedot siirtyisivät vaivatta suoraan tulorekisteriin. Optimistina kuitenkin ajattelen, että ajan myötä työnantajat huomaavat palkkatietojen toimittamisen mahdollisimman tarkasti tulorekisteriin kannattavan.

Ajan ja harjoituksen myötä myös palkansaajat alkavat käyttää tulorekisteriä seuratakseen omia palkka-, eläke- ja etuustietojaan. Niin kauan kuin työnantajan tulorekisteriin toimittamat tiedot ovat suppeita, ei palkanmaksajakaan suostu luopumaan perinteisistä palkkalaskelmista.

Kun kaksi tärkeintä käyttäjäryhmää, työnantajat ja työntekijät, ottavat tulorekisterin omakseen, niin me muut pääsemme toteuttamaan visioitamme työttömyyden ajan tuen ja turvan uudistamiseksi.

Jos tulorekisteriin ilmoitettavien tietojen tarkkuus ja määrä ei nouse vapaaehtoisuuden pohjalta, on syytä miettiä myös pakkoa. On kansalaisten etu, että jo nyt digitaalisessa muodossa oleva tieto voidaan siirtää myös yksittäisen ihmisen käytettäväksi.

Kansalaisen täytyy pystyä luottamaan siihen, että hänen sosiaali- ja työttömyysturvansa pohjana ovat oikeat ja kattavat tiedot tulorekisterissä. Jos tähän päästään, ei meistä yhdenkään tarvitse enää lähetellä paperipumaskaa liitteenä erilaisten etuuksien saamiseksi. Samalla meillä jokaisella on oma sähköinen arkistomme palkka- ja etuustiedoistamme, eikä meidän tarvitse säilöä paperikansioihin palkkakuitteja ja erilaisia tukipäätöksiä vuosien ajalta.

Jenni Korkeaoja

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan johtaja. Valtiotieteiden maisteri, josta piti tulla kirjallisuustieteilijä. Kansalaisjärjestötoiminta ja opiskelijaliike veivät minut valvomaan työkseni ensiksi opiskelijoiden ja sitten duunareiden etua. Kahden lapsen äiti, ylpeä feministi ja toimelias kaupunginosa-aktiivi.

Jenni Korkeaoja