Näin koronakriisi näkyy työttömyyskassoissa

Koronaepidemia on kurittanut monia aloja poikkeusolojen ja vallitsevan tilanteen johdosta. Koronakriisin vaikutukset alkoivat näkyä työttömyyskassoissa maaliskuussa, jolloin yhteydenottojen määrä lisääntyi merkittävästi. Heti perään hakemusmäärät ovat kasvaneet ennennäkemättömän nopeasti erityisesti lomautettujen osalta. Koronan seurauksena lomautuksista on tullut uusi normaali. Toukokuussa ansiopäivärahaa sai lomautuksen perusteella 85 000 henkilöä, mikä tarkoittaa 629 % kasvua vuoden takaiseen verrattuna.

Maaliskuussa työttömyyskassojen asiakaspalvelu ruuhkautui erityisesti jäsenyyteen ja lomautuksiin liittyvistä kyselyistä. Moni halusi varmistaa, että työttömyyskassan jäsenyys on kunnossa mahdollisen lomautuksen tai työttömyyden osuessa omalle kohdalle. Kun lomautuksen toteutustapa määrää työttömyyskorvauksen suuruuden, on lomautustapojen vaikutus luonnollisesti herättänyt runsaasti kyselyitä niin työnantajien edustajien kuin lomautettujen keskuudessa.

Koronakriisin myötä työttömyysturvan saajissa näkyy paljon sellaisia hakijoita, jotka aiemmin eivät ole hakeneet työttömyysturvaa. Tämän myötä työttömyyskassojen on tullut kiinnittää entistä enemmän huomiota viestintään. Selkeä ja ymmärrettävä tieto on entistä tärkeämpää silloin, kun työttömyys osuu kohdalle ensimmäistä kertaa.

Myös nopealla aikataululla säädetyt väliaikaiset lainsäädäntömuutokset ovat olleet uusi ilmiö koronakeväänä. Muutoksilla halutaan turvata etuuden saajien toimeentulo entistä paremmin ja myös sujuvoittaa käsittelyvaiheita niin TE-toimistoissa kuin työttömyyskassoissa. Käsittely- ja asiakaspalvelutyössä oleville määräaikaiset lakimuutokset ovat tuoneet lisää haasteita, sillä jokaisen hakemuksen kohdalla tulee miettiä tarkoin oikea käsittelytapa suhteessa lukuisiin uusiin voimaantulosäännöksiin. Vaikka ymmärrän hyvin muutosten tavoitteet, tekisi mieli laittaa muutokset tauolle, jotta kassoille jäisi enemmän aikaa hakemusjonojen purkamiseen.

Vastaaminen hakemusmäärän kasvuun

Työttömyyskassat ovat vastanneet kasvaviin hakemusmääriin monella tavalla. Käsittelyä on suoraviivaistettu, maksatusjärjestelmän toiminnallisuuksia on kehitetty käsittelyä nopeuttavilla toimilla ja uusia työntekijöitä on palkattu. Valmiita työttömyysturvan osaajia ei vapailla markkinoilla juurikaan ole, joten uudet työntekijät joudutaan usein perehdyttämään työhön alusta alkaen.

Suomen suurin työttömyyskassa YTK on tuplannut henkilöstönsä määrän viime kuukausien aikana, kertoo YTK:n Petja Eklund. Iso muutos on ollut myös siirtyminen täydelliseen etätyöhön. Etätyö on ollut YTK:lla arkea jo monta vuotta, mutta tällainen totaalinen muutos, jossa lähes koko henkilökunta on etänä, on jotain aivan uutta, jatkaa Eklund.

Linda Tolvanen Palvelualojen työttömyyskassasta on yksi uusien työntekijöiden kouluttajista. Tolvanen kertoo, että yhdellä kouluttajalla on ollut perehdytettävänä 5–6 ihmistä samaan aikaan, joten yksilöllinen opettaminen on jäänyt vähemmälle huomiolle. Uusia työntekijöitä on opetettu käsittelemään ensisijaisesti helpoimpia lomautuksiin liittyviä hakemuksia ja seuraava koulutusvaihe on soviteltavien jatkohakemusten käsittely. Pelkona on, että hakijoiden määrä lisääntyy rajusti osa-aikatyötä tekevien osalta, kun ravintolat aukeavat, mutta eivät pysty olemaan normaalisti auki, lisää Tolvanen.

Yrittäjän työttömyyskassa huolehtii päätoimisten yrittäjien ansiosidonnaisen työttömyysturvan maksamisesta. Yrittäjäkassa on myös valmistautunut koronakriisiin rekrytoinneilla, mutta kevään ja alkukesän käänteet ovat onneksi osoittaneet, että on varauduttu pahempaan kuin todellisuus lopulta on tähän saakka ollut, kommentoi Helmi Nurkkala yrittäjäkassasta. Poikkeustilan vuoksi myönnetyt yritystuet ja Kelan väliaikainen työmarkkinatuki näyttävät mahdollistaneen monen yrittäjän yritystoiminnan jatkumisen vähentyneistä tuloista huolimatta, eikä toimeentulon turvaamiseksi ole aina pakon edessä ollut lopetettava yritystoimintaa, toteaa Nurkkala.

Työttömyyskassoissa on tällä hetkellä ennennäkemätön määrä työtä. Jokainen hakemus ja autettu jäsen on askel eteenpäin. Tiedän, että työttömyyskassat tekevät kaikkensa, jotta hakemusten käsittelyajat pysyisivät niin lyhyinä kuin se tässä tilanteessa on mahdollista.

Timo Auvinen

Olen Työttömyyskassojen Yhteisjärjestössä asiantuntijana. Toivon, että voin kirjoituksillani tuoda esiin näkökulmia, jotka auttavat saamaan paremman ymmärryksen työttömyysturvan monimutkaisuuksista ja samalla tarjota hyödyllistä tietoa.

Timo Auvinen