Ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrä voi laskea puoleen entisestä

Ansiosidonnaisen porrastusta koskevan lakimuutoksen eduskuntakäsittely alkaa tänään. Porrastus leikkaisi etuudesta satoja euroja. Osa kassojen jäsenistä voisi menettää jopa puolet etuudesta, kun huomioidaan myös vuoden alussa voimaan tulleet muut leikkaukset. 

Hallitus esittää eduskunnalle ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastusta. Porrastuksen myötä täyttä ansiosidonnaista maksettaisiin jatkossa enää kaksi kuukautta. Kahden kuukauden päivärahajakson jälkeen etuus laskisi 20 % ja edelleen 5 % kahdeksan kuukauden päästä päivärahakauden alusta.

Porrastuksen lisäksi hallitus esittää, että osa työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista poistettaisiin laista. Poikkeusten ansiosta ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien on ollut helpompi työllistyä ja säilyttää oikeutensa ansiosidonnaiseen. 

Eduskunnan käsittelyyn tulevien muutosten lisäksi työttömyysturvaan on toteutettu jo useita heikennyksiä. ”Leikkausten yhteisvaikutus on merkittävä ja erityisesti lapsiperheiden ja osittain työllistyneiden tilanne heikkenee huomattavasti. Laskelmiemme mukaan osa-aikatyössä olevan kahden lapsen vanhemman etuus voi laskea alle puoleen entisestä”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

”Myös ikääntyneiden työttömien tilanne heikkenee usealla tavalla. Työttömyyden kesto on ikääntyneiden joukossa tavallista pidempi ja työllistyminen vapaille markkinoille voi olla tietyn iän jälkeen vaikeaa. Työllistymistä on helpotettu aiemmin julkisesti, mutta nyt tästä aiotaan luopua. Käytännössä yhä useampi ikääntynyt työtön tippuu työmarkkinatuelle tai saa huomattavasti entistä pienempää ansiosidonnaista. Lisäpäivien eli niin kutsutun eläkeputken osalta on myös hyvä huomata, että porrastus on pysyvä. Lisäpäivillä oleva henkilö ei voi palauttaa ansiopäivärahaa täyteen tasoon edes työllistymällä”, Villman jatkaa. 

Esityksessä ei ole poikkeuksia porrastuksen soveltamiselle. Muutos koskisi siis myös ansiosidonnaisen lisäpäivillä olevia, osittain työllistyneitä ja yrittäjän ansiopäivärahaa saavia. Muutos tulisi kuitenkin voimaan siten, että se ei vaikuttaisi jo alkaneeseen päivärahakauteen. Hallituksen esityksen mukaan porrastusta sovellettaisiin silloin, kun ansiosidonnaista maksettaisiin 2.9.2024 tai sen jälkeen tehdyn työn perusteella.

Käytännössä muutos alkaisi vaikuttaa etuuksiin marraskuussa. Tällöin ensimmäisille porrastuksen piiriin kuuluville on ehtinyt kertyä 40 etuuspäivää.

Liitteet

Esimerkkejä työttömyysturvan leikkausten yhteisvaikutuksista

Lisätietoa

Lakimuutoskooste

Eduskunta aloittaa toisen työttömyysturvan leikkauskokonaisuuden käsittelyn

  • Hallitus esittää, että ansiosidonnainen porrastettaisiin. Ansiosidonnaisen porrastus tarkoittaa, että etuuden määrä laskisi 40 etuuspäivän jälkeen 20 % ja 170 etuuspäivän jälkeen 25 %. 40 etuuspäivää tarkoittaa noin kahta kuukautta ja 170 etuuspäivää noin kahdeksaa kuukautta.
  • Porrastuksen lisäksi hallitus esittää, että osa työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista poistettaisiin laista. Poikkeusten perusteella ikääntynyt pitkäaikaistyötön on voinut päästä työllistämisvelvoitteen piiriin tai täyttää ansiopäivärahan edellytykset TE-toimiston palvelussa ja päivärahan taso on suojattu.
  • Ansiopäivärahaoikeutta ei voisi myöskään yleensä enää kerryttää palkkatuetussa työssä.
  • Hallituksen esityksen mukaan ansiopäiväraha porrastettaisiin, jos ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon voidaan lukea työtä syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen tai jos henkilön yritystoiminta päättyy ja työttömyys alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen. Työllistämisvelvoite ja velvoitteeseen liittyvä päiväraha tason suojaus lakkaisi, jos velvoite alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen. Palkkatukityö ei puolestaan enää kerryttäisi työssäoloehtoa kuin poikkeustapauksissa, jos työ on alkanut 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990