Työttömyyskassat maksoivat syyskuussa ansiopäivärahaa enää 17 000 lomautetulle

Lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa saavien määrä on laskenut 71 % viime vuoden syyskuusta. Lomautettujen määrä laskenut joka kuukausi maaliskuun jälkeen. Pandemiaa edeltävään tilanteeseen nähden lomautettuja oli edelleen noin kaksinkertainen määrä.

Ansiopäivärahaa sai syyskuussa kaikkiaan 127 000 henkilöä. Tämä on 27 % vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Kahden vuoden takaiseen tilanteeseen nähden saajien määrä oli syyskuussa 29 % koholla. Vuoteen 2019 verrattuna saajien määrä on laskenut erityisesti loppukesän ja alkusyksyn aikana. Alkuvuonna saajien määrä on ollut useana kuukautena lähes 60 % vuoden 2019 määriä korkeammalla tasolla.

Ansiopäivärahakulut ovat laskeneet hieman saajien määrää hitaammin. Kulujen määrä oli syyskuussa 24 % pienempi kuin vuosi sitten. Kulut olivat syyskuussa 39 % koholla kahden vuoden takaiseen tilanteeseen nähden.

Vuoden 2021 ansiopäivärahakulut lähes viime vuoden tasolla

Työttömyyskassat ovat maksaneet syyskuun loppuun mennessä ansiopäivärahaa lähes 2 miljardia euroa. Vuoden 2021 päivärahakulut olivat syyskuuhun mennessä 2 % pienemmät kuin viime vuoden vastaavana jaksona.

Ansiopäivärahakulut ovat olleet viime vuotta pienemmät usean kuukauden ajan. Enimmillään ero on ollut heinäkuussa, jolloin ansiopäivärahaa maksettiin 37 % viime vuotta vähemmän. Viime vuonna pandemian vaikutukset alkoivat kuitenkin näkyä työttömyyskassojen maksatuksessa vasta huhtikuussa. Kuluvana vuonna työttömyyskassojen ansiopäivärahakulut ovat olleet poikkeuksellisen korkealla tasolla vuoden alusta alkaen. Tästä johtuen vuoden aikana maksettujen ansiopäivärahojen määrä tulee todennäköisesti nousemaan lähelle viime vuoden tasoa.

Lisätiedot

Aki Villman

toiminnanjohtaja

050 356 7990