Työttömyysturvan parannukset ovat varmistuneet

Eduskunta on vahvistanut työttömyysturvan väliaikaiset parannukset.

Parannuksiin kuuluvat:

  • päivärahan maksaminen työttömyyden alusta alkaen ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa
  • 26 viikon työssäoloedellytyksen puolittaminen 13 viikkoon
  • lomautettujen enimmäismaksuaikalaskurin pysäyttäminen.

Muutokset tulevat voimaan 15.4.2020, mutta niitä sovelletaan jo aiemmin alkaneisiin lomautus- ja työttömyysjaksoihin.

Katso tarkat tiedot muutoksista ja niiden voimassaolosta tästä: Työttömyysturvan väliaikaiset parannukset eduskunnan käsittelyyn