Arbetslöshetsskyddets förbättringar säkerställda

Riksdagen slog fast de tillfälliga förbättringarna av arbetslöshetsskyddet.

Förbättringarna är bl.a följande:

  • dagpenning betalas från arbetslöshetens början, dvs. självriskperioden på fem dagar utan ersättning, tillämpas inte
  • arbetsvillkoret halveras från 26 veckor till 13 veckor
  • den maximala betalningstiden för permitterade ackumuleras inte.
    Ändringarna träder i kraft 15.4.2020, men tillämpas på permitterings- och arbetslöshetsperioder som redan har inletts.

Mer preciserade uppgifter om ändringarna och deras giltighetstid hittar du här: Tillfälliga förbättringar av arbetslöshetsskyddet till riksdagen för behandling