Työttömyysturvan väliaikaiset parannukset eduskunnan käsittelyyn

Hallitus esitti eilen eduskunnalle väliaikaisia muutoksia työttömyysturvaan. Muutoksia sovellettaisiin takautuvasti maaliskuusta alkaen.

Alle on koottu tiedot keskeisistä muutoksista. Huomaathan, että muutoksia ei ole vielä vahvistettu eduskunnassa.

Omavastuuaika

Lakimuutoksen mukaan ansiopäivärahan maksaminen alkaisi ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Nykyisin työttömyyden alussa asetetaan viiden päivän omavastuuaika, jolta ei makseta työttömyysturvaa.

Muutos koskisi niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaisi 16.3.-6.7.2020.

Lisätietoa aiheesta: Näin haet ansiosidonnaista

Työskentelyedellytys

Lakimuutoksen mukaan ansiopäivärahaa voisi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Nykyisin ansiopäivärahaa voi saada aikaisintaan kuuden kuukauden työskentelyn (26 kalenteriviikkoa) jälkeen.

Muutos koskisi niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyttyisi, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 5.7.2020.

Työssäoloehdon puolittaminen koskisi myös yrittäjien perheenjäseniä, joiden työssäoloedellytys laskisi 52 viikosta 26 viikkoon.

Lisätietoa aiheesta: Ansiopäivärahan ehdot ja kesto

Lomautettujen enimmäismaksuaika

Lakimuutoksen mukaan ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kuluisi lomautuksen aikana.

Muutos koskisi sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Lomautuspäivät eivät tällöin kertyisi ajalla 16.3.-30.6.2020.

Lisätietoa aiheesta: Ansiopäivärahan ehdot ja kesto

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömysturvaan ei tehty muutoksia ansiopäivärahan osalta. Ansiopäivärahaa voidaan jatkossakin maksaa, jos yritystoiminta on lopetettu, yritystoiminnassa työskentely on päättynyt tai yritystoiminta on sivutoimista tai lyhytkestoista.

Lakimuutoksen mukaan yrittäjä voisi kuitenkin saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on on laskenut koronan vuoksi. Rajatulo työmarkkinatuen saamiselle jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohden on 1 090 euroa kuukaudessa. Muutos olisi voimassa 16.3.-30.6.2020.

Lisätietoa aiheesta: Yritystoiminta ja työttömyysturva

Lue myös

Osa työttömyysturvan muutoksista hyväksyttiin tänään