Enligt regeringens lagförslagsutkast skulle alterneringsledigheten kunna påbörjas ännu i juli

En lagändring som gäller avskaffandet av alterneringsledighet förbereds av social- och hälsovårdsministeriet. Enligt det offentliggjorda lagförslagsutkastet skulle avskaffandet träda i kraft så att alterneringsledigheten skulle kunna påbörjas ända fram till den 31.7.2024. Alterneringsledigheten som inleddes i juli skulle kunna fortsätta i hela den maximala perioden på 180 kalenderdagar.

För att anses ha påbörjats före den 31.7.2024 måste alterneringsledighet lämnas in till arbets- och näringsbyrån, och startdagen för vikariens arbetsavtal bör vara senast den 31.7.2024.

Regeringens förslag att upphäva lagen om alterneringsledighet är avsett att läggas fram för riksdagen i februari.

Observera att informationen om när lagändringen träder i kraft är preliminär och kan ändras innan behandlingen i riksdagen och under riksdagsbehandlingen.