Förbättringar av utkomstskyddet för arbetslösa gällande självrisktiden och arbetsmarknadsstödet för företagare har godkänts

Riksdagen har beslutat om tillfälliga ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I och med ändringarna betalas utkomstskydd för arbetslösa från och med den första dagen av arbetslöshet utan en självrisktid utan ersättning på fem dagar. Dessutom kan FPA betala företagare arbetsmarknadsstöd under företagsverksamhet.

Ändringarna i lagen kommer att påverka förmånsrätten under tiden 1.1–28.2.2022.

Självrisktid

Enligt lagändringen börjar utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen den första arbetslöshetsdagen, utan en självrisktid utan ersättning på fem dagar. Normalt åläggs en självrisktid på fem dagar i början av arbetslösheten, och för den tiden betalas inget utkomstskydd för arbetslösa. Om en person är delvis i arbete, ackumuleras självrisktid för arbetslöshets- eller permitteringsdagar.

Ändringen gällande självrisktiden tillämpas när den första dagen av självrisktiden infaller under tiden 1.1–28.2.2022.

Det är värt att notera att ändringen inte gäller situationer där självrisktiden har börjat redan i december eller tidigare, även om en del av självrisktiden infaller under januari eller februari. På motsvarande sätt kan för självrisktiden betalas utkomstskydd för arbetslösa också i mars eller därefter, så länge som den första självriskdagen har varit i februari.

Arbetsmarknadsstöd till företagare

Enligt lagändringen kan företagare få arbetsmarknadsstöd från FPA om intäkterna från företagsverksamheten har minskat på grund av corona. Inkomstgränsen för arbetsmarknadsstöd för varje person som arbetar som företagare i företaget är 1 104 euro per månad.

Förmånen kan betalas i efterskott

Om en person har blivit arbetslös 1.1.2022, är det möjligt att hen redan har fått det första beslutet om inkomstrelaterad dagpenning. I samband med det första beslutet har det emellertid inte varit möjligt att betala ut förmån för självrisktiden, eftersom behandlingen av lagändringen pågick. Den betalning som saknas för självrisktiden kommer att betalas när lagändringen har fastställts. Arbetslöshetskassorna sköter om den retroaktiva betalningen automatiskt utan separat begäran.