Nordiskt Arbetslöshets-försäkringsmöte – rapport publicerad

En skriftlig rapport om Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte -seminariet som hölls i Helsingfors i september har nu publicerats. Seminariet hålls vartannat år och det är riktad åt arbetslöshetsförsäkringsexperter i Norden. Rapporten finns som bilaga till denna nyhet och innehåller programmet, presentationer av talarna, sammanfattningar av tal samt presentationsmaterial. Rapporten är skriven på svenska.  

På seminariet deltog 79 arbetslöshetsexperter från de nordiska ländernas arbetslöshetskassor, arbetsförmedlingsmyndigheter och berörda ministerier. Temat för seminariet var arbetslöshetsskyddssystemens funktion och ekonomiska hållbarhet under kriser. Seminariet hölls på Börshuset i Helsingfors i september 2022. 

Sysselsättningsfonden och Arbetslöshetskassornas Samorganisation har haft den stora glädjen och äran att organisera Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte. Vi vill tacka gästerna och talarna för deras aktiva deltagande, liksom partnerna för att göra bra arrangemang.  

Nästa Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte ordnas år 2025 i Sverige. 

Program 

Vi fick bl.a. höra följande anföranden 

 • Hvad kan beskæftigelsesindsatsen bidrage med? 
  • Jens Erik Zebis, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Danmark
    
 • Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och samverkande system för att mildra effekterna av pandemin 
  • Jenny Oretun Wilnier och Kristian Löfgren, Arbetsmarknadsdepartementet (Regeringskansliet), Sverige
    
 • Hvordan NAV sikret finansiering av koronatiltakene under pandemien og hva vi har lært oss 
  • Yngvar Åsholt, NAV, Norge
    
 • Sustainable Financing of Unemployment Benefits 
  • Janne Metsämäki, Sysselsättningenfonden, Finland
    
 • Paneldiskussion: The effects of the Covid pandemic and overcoming the crisis 
  • Lars Lööw, Arbetsförmedlingen, Sverige
  • Yngvar Åsholt, NAV, Norge 
  • Essi Rentola, social- och hälsovårdsministeriet, Finland 
  • Asbjørn Sonne Nørgaard, Cevea, Danmark 
  • Vilmar Pétursson, Vinnumálastofnun, Island 

Annika Damström var konferencier.