Ansioturvan kannattavuudesta

VATT:n kesällä julkaisemassa selvityksessä todettiin, että osa-aika- tai keikkatyön kannustinongelmat ovat harvinaisia ansioturvan piirissä. Työttömyysturvan vähenemisaste, eli se osuus, jolla palkka leikkaa etuutta, on matala. Tämä tekee työnteosta kannattavaa. Suojaosa on parantanut kannattavuutta entisestään.

Sosiaaliturvan kannustinongelmat liittyvätkin selvityksen mukaan tarveharkintaisiin etuuksiin, kuten toimeentulotukeen.

Selvityksessä todettiin niin ikään, että työskentely työttömyysaikana on kasvanut koko 2010-luvun. Tämä on huomattu myös kassoissa – viime vuoden aikana joka kolmas ansiopäivärahan saaja työskenteli osa-aikaisesti.

Työttömyysturvan kannustavuus on tärkeä havainto, kun ottaa huomioon, miten usein julkisuudessa esiintyy päinvastaisia väitteitä. Esimerkiksi perustulo nähdään usein ratkaisuna nykyisen työttömyysturvan näennäisiin kannustinongelmiin. Tätä keskustelua käydään kuitenkin turhan usein ilman lukuja tai näyttöä.

Mitä siis tiedämme kannustavuudesta? Edellä mainittu VATT:n tutkimus käsitteli vain osittaista työllistymistä. Onko tilanne sama kokoaikatyöhön työllistymisen kohdalla?

Päivärahatilastojen mukaan vuoden lopussa ansiopäivärahaa saavista 40 % on ollut työttömänä alle kolme kuukautta ja noin 75 % alle vuoden. Parin vuoden takaisen OECD:n maaraportin mukaan uudelleentyöllistyminen on vieläkin nopeampaa: raportin mukaan 87 % irtisanotuista työllistyy Suomessa vuoden sisään. Useimmissa maissa vastaava luku on 50 %.

Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen ongelma, mutta työttömien suuri massa siis työllistyy verrattain nopeasti ja on jo työttömyysaikana usein osittain työssä.

Jonkin verran työttömyysturva tietysti passivoi. On helppo uskoa, että ilman tuloja ihminen hakeutuu mihin tahansa työhön. Tämä ei kuitenkaan ole järkevää yksilön, tuottavuuden tai edes valtion talouden kannalta.

Kun työtön voi ansioturvan varassa etsiä omaa osaamista ja koulutustasoa vastaavaa työtä, hän sijoittuu työmarkkinoilla pysyvämpiin ja paremmin palkattuihin työsuhteisiin. Työllistyminen omaa osaamista vastaaviin töihin lisää työn tuottavuutta ja on suuremman palkan sekä pysyvämmän työsuhteen myötä edullista myös valtiolle. Tästä on jälleen VATT:n keräämää näyttöä.

Tutkimuksen mukaan paremman työhön sijoittumisen tuoma etu on merkittävä. VATT laski, että pari vuotta sitten toteutetun työttömyysturvan keston leikkauksen tuomat säästöt voivat jäädä kolmasosaan arvioidusta huonoihin työsuhteisiin sijoittumisen ja verotulojen laskemisen kautta.

Sosiaaliturvapolitiikkaa, kuten mitä tahansa muutakin politiikan alaa, tulee johtaa tiedosta käsin. Työttömyysturvan kannustavuuskeskustelussa olisikin kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, mitä tilastot ja tutkimustieto kertovat kannustavuudesta ja työttömien aktiivisuudesta. Korjataan puutteet, mutta ei hävitetä sitä, mikä (tutkitusti) toimii.

Anni Alaja

Anni Alaja vastaa TYJ:n viestinnästä. Pyrkii avaamaan lakimuutokset ja tilastot helposti sulatettavaan muotoon ja uskoo, että työttömyysturva on mainettaan parempi.

Anni Alaja