Tiedä ainakin tämä työttömyysturvan leikkauksista

Työttömyysturvaan on suunnitteilla mittavia muutoksia. Muutoksista on tarjolla useita kattavia koonteja, joista yksi löytyy verkkosivuiltamme. Muutosten mittaluokka ja merkitys ei kuitenkaan välttämättä avaudu ainoastaan näiden avulla. Yritän siksi koota muutaman asian, joka muutoksista tulisi erityisesti tietää. Muutoksista on tärkeää olla perillä työttömyyden uhatessa. Tässä tapauksessa muutokset ja varsinkin niiden muodostama kokonaisuus vaikuttavat työelämän turvaverkkoon niin syvällisesti, että niistä voi olla hyvä tietää, vaikka oma työpaikka olisikin varma.

Kuuluisa aktiivimalli vastaa tulevan vuoden leikkauslistan lempeimpiä osia. Aktiivimalli leikkasi pahimmillaankin etuutta aikaisintaan kolmen kuukauden päästä, sen saattoi välttää aktiivisuudella ja kokonaisvaikutus oli alle 5 %. Porrastuksen vaikutus alkaa kahden kuukauden päästä ja se leikkaa saajalta 20 % riippumatta siitä, miten aktiivinen tämä on ollut. Samalla poistetaan lapsikorotus, jonka vaikutus varsinkin pieniin päivärahoihin on ollut suuri.

  1.  Työttömyysturvan taso laskee huomattavasti. Suurin osa ansiosidonnaisen saajista tulee saamaan kahden kuukauden jälkeen etuutta, jonka suuruus on ennen veroja 890–1430 euroa kuukaudessa. 89 % saa kahden kuukauden jälkeen ansiosidonnaista enintään 1700 euroa kuukaudessa. Tämä johtuu suunnitellusta ansiosidonnaisen porrastuksesta, lapsikorotuksen poistosta sekä kansaneläkeindeksin jäädytyksestä. Porrastuksen aiheuttama muutos on euromääräisesti suurin isommissa tuloluokissa. Pienissä tuloluokissa ansiosidonnainen laskee lähelle perusturvan tasoa.
  2. Työttömyyden alussa voi olla edessä pitkähkö ”karenssi” riippumatta siitä, oletko itse irtisanoutunut. Lomakorvausten jaksotus aiotaan palauttaa ja omavastuuaika pidentää puoleentoista viikkoon. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pitämättömät lomat siirtävät työttömyysturvaoikeuden alkamista työsuhteen päättyessä. Tämän jälkeen alkaa niin kutsuttu omavastuuaika, jonka ajalle ei myöskään makseta työttömyysturvaa. Yhteensä nämä jaksot voivat viedä etuusoikeuden melko pitkältä ajalta työttömyyden alkaessa. Reilun puolen vuoden ajalta kertynyt pitämätön loma yhdessä omavastuuajan kanssa tarkoittaa noin kuukauden korvauksetonta aikaa.
  3. Työttömyysturvasta poistetaan suojaosa, mutta pienimuotoinen työskentely kannattaa jatkossakin. Työttömyysturvan 300 euron suojaosa työtuloille aiotaan poistaa. Suojaosan poisto vaikuttaa niiden työttömien tuloihin, jotka tekevät osa-aika- tai keikkatöitä tai harjoittavat pienimuotoista yritystoimintaa. Tulot ja etuuden määrä laskevat muutoksen seurauksena useimmiten 150 euroa kuukaudessa. Tästä huolimatta työskentely ansiosidonnaisella kannattaa. Tämä johtuu siitä, että vain puolet palkasta vähentää ansiosidonnaista. Voit kokeilla laskurilla, kuinka paljon osa-aikatyö nostaa tulojasi, jos työskentelet lakimuutoksen jälkeen.
  4. Yhä useampi ansiosidonnaisen saaja siirtyy tavalla tai toisella perusturvaetuuksien piiriin. Ansiosidonnaisen työssäoloehdon pidennys siirtää työuran alkuvaiheessa olevia ja pitkään työttömänä olleita työmarkkinatuelle. Lisäksi ensimmäisessä ja kolmannessa kohdassa mainitut leikkaukset vähentävät ansiosidonnaisen saajien tuloja siinä määrin, että asumistuen ja toimeentulotuen tarve tulee väistämättä kasvamaan. Toimeentulotukea saavista kotitalouksista vain harva saa nykyisin ansiopäivärahaa. Myös tarve asumistukeen on tällä hetkellä verrattain harvinaista ansiopäivärahaa saavien keskuudessa. Toimeentulotuen ja asumistuen lisääntynyt tarve voi osaltaan vaikuttaa työnteon kannattavuuteen, sillä työtulo vaikuttaa näihin etuuksiin aivan eri tavoin, kuin ansiosidonnaiseen.

Työttömyysturvan muutokset käsitellään kahdessa lakimuutoskokonaisuudessa. Ensimmäinen on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Toinen on tarkoituksena antaa eduskunnalle helmikuussa. Muutokset alkavat nähtävästi vaikuttaa porrastetusti tammikuussa, huhtikuussa ja syyskuussa. Tarkempaa tietoa muutoksista ja niiden voimaantulosta löytyy täältä: Tulevat lakimuutokset

 

Kohdan 1 laskelma perustuu saajien etuuden perusteena olevaan palkkaan vuonna 2022. 

Anni Alaja

Anni Alaja vastaa TYJ:n viestinnästä. Pyrkii avaamaan lakimuutokset ja tilastot helposti sulatettavaan muotoon ja uskoo, että työttömyysturva on mainettaan parempi.

Anni Alaja

Keskustelu

  1. Kirsi sanoo:

    Jos siis jään työttömäksi 2024 huhtikuussa niin miten tuo mahdollinen leikkaus syyskuussa vaikuttasi tai koskisiko se henkilöitä jotka jäävät työttömäksi lain voimaantulon jälkeen?

  2. Anni Alaja sanoo:

    Syyskuussa tulee voimaan tai aletaan soveltaa useampia leikkauksia. Työssäoloehdon pidennys ja muuttaminen tuloperusteiseksi ei vaikuta ansiopäivärahaoikeuteen, jos jäät työttömäksi ja alat saada ansiopäivärahaa jo huhtikuussa. Muiden syyskuussa voimaan tulevien muutosten osalta (porrastus, ikäsidonnaiset poikkeukset) ei ikävä kyllä ole vielä tarkempia tietoja siitä, miten ne alkavat vaikuttaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *