Arvioi päivärahasi suojaosan ja lapsikorotuksen poiston jälkeen

Työttömyysturvan lapsikorotus ja suojaosa työtuloille poistetaan 1.4.2024.

Suojaosa tarkoittaa, että työttömyysturvan saaja voi ansaita 300 euroa ilman, että palkka tai yritystulo vaikuttaa päivärahaan. Suojaosan poiston jälkeen puolet osa-aika- tai keikkatyön palkasta vähennetään työttömyysturvasta. Myös pienimuotoinen yritystoiminta vähentää tuloja samalla tavalla.

Arvioi laskurilla päivärahasi osittaisen työskentelyn ajalle suojaosan poiston jälkeen. Jos saat jo ansiopäivärahaa ja haluat arvioida palkan vaikutuksen päivärahaasi, valitse Työtulon vaikutus päivärahaan.

Lue lisää vuonna 2024 voimaan tulevista muutoksista: Tulevat lakimuutokset

Arvioi päivärahasi nykylainsäädännön mukaan: Päivärahalaskuri

1. Kuukausipalkka
Täytä kenttään keskimääräinen bruttopalkkasi.

2. Osallistuminen työllistymistä edistävään palveluun
Jos olet työllistämistä edistävässä palvelussa saat korkeampaa päivärahaa.

3.1. Työtulo
Täytä tulosi (brutto) osa-aikatyöstä, alle kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta.

3.2. Vähentävät sosiaalietuudet
Täytä saamasi etuus (brutto), jos saat esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkettä, kotihoidon tukea tai osittaista hoitorahaa.

Arvioitu päivärahan määrä
Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa. Laskurin arvio on bruttomääräinen.

1. Saamasi päiväraha päivässä
Täytä kenttään päivärahasi bruttona ennen työtulon vaikutusta.

2. Kuuluuko päivärahaasi korotusosa työllistymistä edistävän palvelun ajalta
Jos ensimmäisessä kohdassa ilmoittamaasi summaan kuuluu korotusosa työllistymistä edistävän palvelun ajalta, ilmoita se tässä.

3.1. Työtulo
Täytä kenttään bruttomääräinen työtulosi, jos teet osa-aikatyötä, olet alle kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä, päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta tai harjoitat sivutoimista yritystoimintaa.

3.2. Vähentävät sosiaalietuudet
Täytä kenttään saamasi bruttomääräinen etuus, jos saat esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkettä, kotihoidon tukea tai osittaista hoitorahaa.