Työllistymistä edistävät palvelut

Jos osallistut TE-toimiston järjestämiin työllistymistä edistäviin palveluihin, saat palveluiden ajalta korkeampaa päivärahaa. Omaehtoisia opintoja lukuun ottamatta palvelujen ajalta maksetaan lisäksi kulukorvausta.

Työttömyysetuutta myös maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssi- tai omavastuuajasta huolimatta.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat:

 • työnhakuvalmennus
 • uravalmennus
 • kokeilu
 • kuntouttavaa työtoiminta
 • työvoimakoulutus
 • omaehtoinen opiskelu
 • kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukainen omaehtoinen opiskelu

Korotetun ansiopäivärahan suuruus riippuu päivärahasi määrästä.

Päiväraha ennen palvelua / kk Päiväraha palvelun ajalta / kk
1 054 € 1 123 €
1 269 € 1 387 €
1 485 € 1 650 €
1 700 € 1 913 €

Löydät tästä laajemman päivärahataulukon, jonka avulla saat tarkemman arvion työllistymistä edistävän palvelun vaikutuksesta ansiopäivärahaasi.

Korotettua ansio-osaa maksetaan palvelun ajalta enintään 200 päivältä.

Kulukorvauksen suuruus on 9 euroa päivältä eli noin 194 euroa kuukaudessa. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivältä eli noin 387 euroa kuukaudessa. Kulukorvaus maksetaan korotettuna silloin, kun työllistymistä edistävä palvelu järjestetään työssäkäyntialueen ulkopuolella tai kun palvelu järjestetään kotikunnan ulkopuolella ja osallistumisesta aiheutuu majoituskustannuksia. Kulukorvaus on verotonta tuloa.

Sairastuminen työllistymistä edistävän palvelun aikana

Jos sairastut työllistämistä edistävän palvelun aikana ja osallistuminen palveluun estyy yli 3 päivän ajaksi, tarvitset lääkärintodistuksen sairastumisestasi, jotta ansiopäivärahaa voidaan maksaa.

Jos alle 10-vuotias lapsesi sairastuu työllistämistä edistävän palvelun aikana, voit olla sairastumisen vuoksi poissa enintään 4 päivää siten, että ansiopäivärahan maksaminen jatkuu poissaolon ajalta.

Ilmoita sairausaika tai poissaoloaika työttömyyskassalle hakemuksessasi.

Omaehtoisten opintojen tai työvoimakoulutuksen kohdalla poissaoloja ei seurata, eikä niistä tarvitse ilmoittaa hakemuksessa.

Lisätietoa sairastumisesta työttömyyden aikana löydät tästä: Sosiaalietuuksien vaikutus

TE-toimisto auttaa työnhaussa

TE-toimiston tehtävä on tukea työllistymistäsi. TE-toimisto tarjoaa muun muassa erilaisia kursseja ja palveluita, jotta työllistyisit nopeasti. Lisätietoa TE-toimiston palveluista löydät heidän verkkopalvelustaan.

Työllisyyden kuntakokeilu

Jos olet alle 30-vuotias, maahanmuuttaja tai äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame, voit saada palvelusi TE-toimiston sijaan omalta kotikunnaltasi. Lue lisää: Työllisyyden kuntakokeilu

Hyvä tietää

 • TE-toimisto tarjoaa kursseja ja palveluita, joiden ajalta voi saada korkeampaa päivärahaa. Palvelujen ajalta voi myös saada päivärahaa karenssista tai omavastuuajasta huolimatta.
 • Liikkuvuusavustus auttaa työmatka- ja muuttokuluissa. Osa-aikatyön kohdalla jo tunnin yhdensuuntainen työmatka oikeuttaa tukeen. Lisätietoa liikkuvuusavustuksesta löydät tämän sivun alaosasta.
 • TE-toimisto korvaa tietyissä tilanteissa työnhakuun ja työllistymiseen liittyviä kustannuksia. Lisätietoa: TE-toimiston korvaamat matka- ja yöpymiskustannukset
 • Osa-aikatyötä (80 % täydestä työajasta) ja keikkatyötä voi tehdä päivärahalla. Lisätietoa: Työskentely päivärahalla
 • Voit lähteä työnhakumatkalle toiseen EU-maahan ja saada matkan ajalle päivärahaa. Lisätietoa: Työnhakumatkat