Sysselsättningsfrämjande tjänster

Sysselsättningsfrämjande tjänster

Om du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster som ordnas av arbets- och näringsbyrån får du högre dagpenning för tiden som tjänsterna pågår och i de flesta fall kostnadsersättning. Med undantag för frivilliga studier betalas dessutom kostnadsersättning för tiden som tjänsterna pågår.

Arbetslöshetsförmån betalas även för den tid då sysselsättningsfrämjande tjänster pågår oberoende av karens- eller självrisktider.

Sysselsättningsfrämjande tjänster är:

 • arbetssökningsträning
 • karriärträning
 • arbetsprövning
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 • arbetskraftsutbildning
 • frivilliga studier
 • frivilliga studier enligt lagen om främjande av integration

Storleken på den förhöjda inkomstrelaterade dagpenningen beror på storleken på din dagpenning.

Dagpenning före service/mån Dagpenning under service/mån
1 054 € 1 123 €
1 269 € 1 387 €
1 485 € 1 650 €
1 700 € 1 913 €

Kostnadsersättningen uppgår till 9 euro per dag eller cirka 194 euro i månaden. Den förhöjda kostnadsersättningen uppgår till 18 euro per dag eller cirka 387 euro i månaden. Förhöjd kostnadsersättning betalas när den sysselsättningsfrämjande servicen ordnas utanför arbetspendlingsregionen eller när servicen ordnas på annan ort än i hemkommunen och deltagandet medför logikostnader. Kostnadsersättningen är skattefri inkomst.

Arbets- och näringsbyrån hjälper dig söka arbete

Arbets- och näringsbyråns uppgift är att stödja din sysselsättning. Arbets- och näringsbyrån erbjuder bland annat olika kurser och tjänster för att du ska hitta sysselsättning snabbt. Mer information om arbets- och näringsbyråns tjänster finns i deras webbtjänst.

Bra att veta

 • Arbets- och näringsbyrån erbjuder kurser och tjänster för vilkas tid man kan få högre dagpenning. Man kan även få dagpenning för tiden som tjänsterna pågår trots karens eller självrisktid.
 • Rörlighetsunderstödet bidrar till arbetsrese- och flyttkostnader. När det gäller deltidsarbete berättigar redan en enkel arbetsresa på en timme till understöd.
 • Deltidsarbete (80 procent av full arbetstid) och kortjobb kan utföras med dagpenning. Mer information: Arbeta med dagpenning
 • Du kan åka på arbetssökningsresa till ett annat EU-land och få dagpenning under tiden för resan. Mer information: Arbetssökningsresor