Maksavatko työttömät muita enemmän veroa

Moni luulee, että ansiopäivärahasta maksetaan tasavero, joka on 25 %:n suuruinen. Näin ei onneksi ole. Ennakkopidätys tehdään vähintään 25 %:n suuruisena silloin, kun työttömyyskassalla ei ole käytössään muuta ennakkopidätysprosenttia, kuin palkkaa varten määritetty. Jos siis toimitat kassaan verokortin, johon on laskettu ennakkopidätysprosentti etuutta varten, vero voidaan pidättää melkein millä tahansa prosenttilla nollasta lähtien (tämä tulee kyseeseen tosin vain silloin, jos olet maksanut alkuvuoden roimasti liikaa veroa).

Se, että etuuksia verotetaan palkkaa kovemmin, on kuitenkin totta. Ero johtuu siitä, että päivärahan kohdalla henkilö ei ole oikeutettu samoihin verovähennyksiin, kuin palkan kohdalla. Ero on suurin pienten tulojen kohdalla eli juuri niissä tuloluokissa, joissa valtaosa päivärahan saajista on. Keskimääräisestä ansiopäivärahasta (noin 1460 € / kk) joutuu vuonna 2019 (Helsingissä) maksamaan 19,5 % veroa. Palkkana samasta summasta tulisi maksaa vain murto-osa, 3 %. Palkansaajan pitää tosin maksaa palkasta myös 8,25 % eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja, mikä pienentää nettosummien eroa jonkin verran.

Asiaa monimutkaistaa se, että suurin osa ansiopäivärahan saajista on työttömänä kerrallaan vain muutaman kuukauden. On siis mahdollista, ellei jopa todennäköistä, että koko vuoden verotuksessa he ehtivät kerryttää palkkatuloillaan esimerkiksi täyden ansiotulovähennyksen. Näin työttömien verotuksen ero palkansaajiin voi pienentyä. Myös tulojen kasvaessa etuuksien ja palkan verotuksen ero pienenee.

Joka tapauksessa työttömien verotus on palkansaajia tiukempi. Koska suurin osa työttömistä kuuluu vuoden aikana molempiin kategorioihin, lopputulema ja eron suuruus riippuu yksityiskohdista. 25 %:n tasaveroa ei myöskään ole olemassa, kunhan muistaa hakea oikeanlaisen verokortin.

Anni Alaja

Anni Alaja vastaa TYJ:n viestinnästä. Pyrkii avaamaan lakimuutokset ja tilastot helposti sulatettavaan muotoon ja uskoo, että työttömyysturva on mainettaan parempi.

Anni Alaja