Vältä 6 yleistä virhettä, jotka aiheuttavat työttömyysturvan menetyksiä

Työttömyysturvan hakeminen ja sen saamisen ehdot saattavat tuntua hankalan byrokraattisilta. Se on ymmärrettävää, sillä korvauksen saamiseen liittyy ehtoja ja velvoitteita, joita säädellään mittavalla lainsäädännöllä. Vältä tarpeettomat etuuden menetykset ja tutustu yleisimpiin virheisiin työttömyysturvan hakemisessa.

1) Laita ensin työnhaku voimaan TE-toimistoon

Työnhakusi on oltava voimassa, jotta voit saada työttömyysturvaa työttömyyskassasta tai Kelasta. Voit tehdä ilmoittautumisen TE-toimiston verkkopalvelussa jo etukäteen ennen kuin työttömyytesi tai lomautuksesi alkaa. Ilmoittautumista ei voi kuitenkaan tehdä takautuvasti. Noudata myös TE-toimiston antamia työnhakuun liittyviä ohjeita ja määräaikoja, jottei työttömyysturvasi katkea turhaan.

2) Hae työttömyysturvaa 3 kuukauden sisällä

Korvausta saadaksesi sinun tulee lähettää omaan työttömyyskassaan/Kelaan hakemus. Tukea haetaan menneeltä ajalta ja sitä on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta haluat sitä maksettavan. Tukea ei voida maksaa myöhästyneeltä ajalta, jos ylität kolmen kuukauden hakuajan. Tietämättömyys kolmen kuukauden hakuajasta ei ole hyväksyttävä syy hakea tukea myöhässä.

3) Saitko työn päätyttyä yli puolen vuoden palkkaa vastaavan erorahan? Muista kuuden kuukauden sääntö

Työnantaja voi eräissä tilanteissa maksaa työntekijälle työsuhteen päättymisen yhteydessä muutakin kuin lakiin perustuvia korvauksia, yleisimmin puhutaan erorahasta. Eroraha tavanomaisesti lykkää ansiopäivärahaoikeuden alkua niin monen kuukauden ajalta, kuin eroraha on maksettu. Esimerkiksi kuuden kuukauden erorahan saaneella ansiopäivärahaoikeus alkaa yleensä kuuden kuukauden päästä työn päätyttyä. Etuuden menetys voi syntyä silloin, jos laitat työnhaun voimaan TE-toimistossa ensimmäisen kerran vasta yli puolen vuoden jälkeen työn päätyttyä, eikä sinulla ole tänä aikana ollut muuta toimintaa, kuten työtä tai opiskelua. Näissä tilanteissa aiemmin ansaitsemasi ansiopäivärahaoikeus on menetetty ja sinun tulee kerryttää kuuden kuukauden työssäoloedellytys uudelleen saadaksesi ansiosidonnaista päivärahaa.

4) Saitko TE-toimistolta työtarjouksen? Hae paikkaa, vaikka arvioisit, ettet sovellu siihen

Työ- ja elinkeinotoimisto voi tarjota sinulle työtä, koulutusta tai palveluja sinä aikana, kun haet työttömyysturvaa. TE-toimiston tekemät tarjoukset edellyttävät, että haet paikkaa ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa tarjotun työn tai muun palvelun hakemisesta. Voit menettää oikeutesi työttömyysturvaan määräajaksi tai useamman laiminlyönnin jälkeen toistaiseksi, jos jätät hakematta paikkaa.

5) Älä jätä työttömyyskassan jäsenmaksua maksamatta

Jäsenmaksun maksaminen on edellytys sille, että kassan jäsenyys pysyy voimassa.

Työttömyyskassan jäsenmaksun laiminlyönti voi johtaa kassasta erottamiseen ja etuuksien takaisinperintään, jos olet jo saanut etuuksia sen vuoden aikana, jolloin jäsenmaksut ovat maksamatta.

6) Ilmoita olosuhteiden muutoksista TE-toimistoon ja työttömyyskassaan

Ilmoita TE-toimistoon ja työttömyysetuuden maksajalle niistä olosuhteiden muutoksista, joilla voi olla vaikutusta työttömyysturvan määrään tai oikeuteen saada työttömyysturvaa. TE-toimistoon yleensä ilmoitetaan työn, yritystoiminnan tai opiskelun aloittaminen. Työttömyyskassaan tai Kelaan ilmoitetaan osin samoja asioita kuin TE-toimistoon ja sen lisäksi myös etuuden määrään vaikuttavia seikkoja, kuten saadut työtulot ja sosiaalietuuksien hakeminen tai saaminen.

Olosuhteiden muutokset kannattaa ilmoittaa ajoissa, ettei etuutta ehditä maksaa liikaa. Jos etuutta on maksettu liikaa tai aiheetta, se joudutaan perimään takaisin.

Lisätietoa

Katso TE-toimiston sivuilta niistä olosuhteiden muutoksista, joista on hyvä ilmoittaa TE-toimistoon.

Katso työttömyysturvalaista ne olosuhteiden muutokset, jotka on hyvä ilmoittaa työttömyyskassaan/Kelaan.

Timo Auvinen

Kassanhoitaja Lakimiesten työttömyyskassassa. Kokemusta työttömyysturva-alalta yli 10 vuotta. Ala on pysynyt kiinnostavana erityisesti työttömyysturvassa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Blogi on mielestäni hyvä väylä tuoda esille näkemyksiä työttömyysturvasta etenkin työttömyyskassan roolista katsottuna. Toivonkin blogin herättävän vilkasta keskustelua lukijoidensa keskuudessa.

Timo Auvinen