Ansiosidonnaisen työttömyysturvan tilastot löytyvät TYJ:n sivuilta

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö on julkaissut verkkosivuillaan tilasto-osion, josta löytyy tietoa maksetuista ansiopäivärahoista, päivärahan saajista sekä kassojen toiminnasta.

Uuden tilasto-osion tarkoituksena on parantaa kansalaisten, median ja sidosryhmien pääsyä ansiosidonnaista työttömyysturvaa koskevaan faktatietoon ja lisätä ymmärrystä järjestelmän toiminnasta.

Tilastot on pyritty esittämään mahdollisimman helppolukuisessa muodossa verkkosisältönä. Valtaosa tiedoista on kaavioita, jotka käyttäjä voi ladata itselleen taulukkomuodossa.

Maksettuja etuuksia ja saajia koskevat tilastot päivitetään kuukausittain. Käsittelyaikoja ja päätösmääriä koskevat tilastot päivitetään neljästi vuodesssa. Tilasto-osion tiedot perustuvat pääosin Finanssivalvonnan keräämiin tietoihin.

Tilasto-osio