Beloppet för barnförhöjning inom arbetslöshetsförsäkringen sänks från och med 1.1.2024

Ett extra tillägg till barnförhöjning inom arbetslöshetsförsäkringen gjordes i år. Detta extra tillägg kommer att tas bort i början av nästa år.

På grund av borttagandet av tillägget minskar barnförhöjning med 25–48 euro per månad beroende på antalet barn.

Riksdagen behandlar dessutom två lagändringar som påverkar barnförhöjningen.

Regeringen har föreslagit att frysa indexjusteringarna för åren 2024–2027. Som en följd av detta skulle ingen vanlig indexjustering göras vid årsskiftet för barnförhöjning.

Dessutom föreslår regeringen att utbetalningen av barnförhöjningen upphör helt och hållet från och med 1.4.2024.

Barnförhöjning / dag år 2023 Barnförhöjning / dag
1.1.-31.3.2024 *
Barnförhöjning / dag
från och med 1.4.2024 **
1 barn 7,01 € 5,84 €
2 barn 10,29 € 8,57 €
3 barn eller fler 13,26 € 11,05 €

* Förutsätter att riksdagen godkänner regeringens förslag om att frysa indexjusteringar.
** Förutsätter att riksdagen godkänner regeringens förslag om att avskaffa barnförhöjningen.