Företagares rätt till arbetsmarknadsstöd fortsätter till utgången av november

Riksdagen har godkänt en lagändring som förlänger företagares rätt till arbetsmarknadsstöd för den tid företagsverksamheten varar fram till utgången av november. Företagare kan få arbetsmarknadsstöd från FPA, även om företagsverksamheten fortsätter om företagets inkomster har minskat till följd av epidemin.

Arbetsmarknadsstöd kan erhållas när inkomsterna från företagsverksamheten är mindre än 1 090 euro per månad på grund av epidemin.

Om företagsverksamheten har upphört eller om den är en bisyssla och personen är medlem i en arbetslöshetskassa, är det möjligt att få inkomstrelaterad dagpenning i stället för arbetsmarknadsstöd.

Både utbetalningen av arbetsmarknadsstöd och inkomstrelaterad dagpenning förutsätter att man anmäler sig som arbetssökande i TE-byråns nättjänst. Förmånen kan sökas retroaktivt för en tid av upp till tre månader, men den kan endast erhållas för en tid under vilken du har varit anmäld hos TE-byrån.