Från början av december är skyddsdelen i arbetslöshetsskyddet igen 300 euro

Även villkoren för rörlighetsunderstödet återgår till det normala. Från december kan rörlighetsunderstöd fås när tur- och returresan vid heltidsarbete överstiger 3 timmar.

Skyddsdelen i arbetslöshetsskyddet höjdes till 500 euro genom en tillfällig lagändring i juni 2020. Från december återgår skyddsdelens belopp till 300 euro. Ändringens ikraftträdande är knuten till början av ansökningsperioden. Det här innebär att skyddsdelen på 500 euro gäller när ansökningsperioden börjar senast 30.11.2021. Skyddsdelen är 300 euro för ansökningsperioder som börjar 1.12.2021 och därefter.

Med skyddsdel avses lön för deltidsarbete eller kortjobb eller inkomst från företagsverksamhet som bisyssla, som inte påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen. För den del som överstiger skyddsdelen minskar lönen dagpenningen med 50 cent per löneeuro.

Du kan beräkna påverkan av lönen för deltidsarbete eller kortjobb på din dagpenning med hjälp av TYJ:s kalkylator. Kalkylatorn uppdateras i fråga om skyddsdelen under dagen 1.12.2021.

Kalkylatorn beaktar skyddsdelen, påverkan av lönen som överskrider skyddsdelen och påverkan av maximi- och minimibeloppet. Maximibeloppet innebär att det totala beloppet av dagpenning och inkomsten inte får överstiga den lön som inkomstrelaterad dagpenning baseras på. Minimibeloppet innebär däremot att inkomstrelaterad dagpenning alltid är minst lika hög som det belopp som skulle betalas som FPA:s grunddagpenning.

Villkoren för rörlighetsunderstödet återställs

Rörlighetsunderstöd kan beviljas när man som arbetslös tar emot arbete som är beläget långt ifrån den nuvarande bosättningsorten. Beloppet för rörlighetsunderstöd är 726–1045 euro per månad och betalas ut för en period på högst två månader.

Med den temporära lagändringen förkortas rörlighetsunderstödets krav på den dagliga arbetsresan tur och retur från tre till två timmar. Ändringen gäller heltidsarbete. För deltidsarbete har kravet för arbetsresan redan tidigare varit två timmar. Kravet på två timmars arbetsresa uppfylls när en enkelresa till arbetet tar mer än en timme.

Villkoren för rörlighetsunderstödet återgår till det normala och vid heltidsarbete är kravet igen tre timmars arbetsresa från början av december. Ändringens ikraftträdande är knuten till början av anställningsförhållandet. Rörlighetsunderstöd kan fås om den dagliga arbetsresan överstiger två timmar vid heltidsarbete när anställningsförhållandet börjar senast 30.11.2021.  Om anställningsförhållandet börjar 1.12.2021 eller senare, är kravet på arbetsresan återigen tre timmar.

Mer information om rörlighetsunderstöd: Rörlighetsunderstöd för långa arbetsresor