Regeringen föreslår: Det skyddade beloppet av arbetslöshetsförmåner förblir 500 euro till slutet av juni

Regeringen har lagt fram en proposition om lagändring, genom vilken de temporära ändringarna i lagen som rör skyddsdelen för arbetslöshetsskydd och rörlighetsunderstöd förlängs till slutet av juni. I och med denna ändring kommer skyddsdelen under deltidsarbete eller kortjobb vara 500 euro till den 30.6.2021.

För närvarande är det fastställt att den höjda skyddsdelen löper ut den 31.3.2021.

Den förhöjda skyddsdelen innebär att den som får inkomstrelaterad dagpenning kan tjäna 500 euro i månaden utan att lönen påverkar dagpenningen. För den del som överstiger 500 euro minskar lönen dagpenningen med 50 cent per löneeuro. Utan höjning är skyddsdelen 300 euro i månaden.

Regeringen har föreslagit att skyddsdelen på 500 euro ska vara giltig när ansökningsperioden har påbörjats senast den 30.6.2021. Skyddsdelen skulle alltså vara 300 euro för ansökningsperioder som påbörjas den 1.7.2021 och därefter.

Du kan beräkna påverkan av lönen för deltidsarbete eller kortjobb på din dagpenning med hjälp av kalkylator Kalkylatorn beaktar skyddsdelen på 500 euro.

Rörlighetsunderstödets krav på arbetsresan fortsätter att vara två timmar

Rörlighetsunderstöd kan beviljas när man som arbetslös tar emot arbete som är beläget långt ifrån den nuvarande bosättningsorten. Beloppet för rörlighetsunderstöd är 726–1045 euro per månad och betalas ut för en period på högst två månader.

Med den temporära lagändringen förkortas rörlighetsunderstödets krav på den dagliga arbetsresan tur och retur från tre till två timmar. Ändringen gäller heltidsarbete. För deltidsarbete har kravet för arbetsresan redan tidigare varit två timmar. Kravet på två timmars arbetsresa uppfylls när enkelresa till arbetet är mer än en timme.

Regeringen föreslår att rörlighetsunderstöd kan fås om den dagliga arbetsresan överstiger två timmar vid en heltidsarbete när anställningsförhållandet börjar senast den 30.6.2021.  Om anställningen börjar den 1.7.2021 kommer kravet för rörlighetsunderstöd för arbetsresa återigen att vara tre timmar.

Mer information om rörlighetsunderstöd: Rörlighetsunderstöd för långa arbetsresor

Arbetsmarknadsstöd för företagare till slutet av juni

Företagare har haft möjlighet att få arbetsmarknadsstöd från FPA om intäkterna från företagsverksamheten har minskat på grund av corona. Regeringen föreslår att rätten till arbetsmarknadsstöd ska fortsätta till den 30.6.2021.

Läs mer om ämnet: Tillfällig arbetslöshetsskydd för företagare (FPA)

Läs mer

Undantagen i utkomstskyddet för arbetslösa föreslås gälla till den 30 juni 2021

Hallitus esittää yrittäjien työmarkkinatuelle jatkoa kesäkuun loppuun