Alterneringsledighet

Alterneringsledighet är ett arrangemang där en arbetstagare som arbetar heltid tar ut alterneringsledighet enligt ett avtal med arbetsgivaren och där arbetsgivaren för denna tid anställer en person som varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

Alterneringsersättning

Under perioden av alterneringsledighet betalas alterneringsersättning. Beloppet för alterneringsersättningen är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning du skulle ha rätt till om du är arbetslös.

Arbetslöshetskassan betalar alterneringsersättning till sina medlemmar. Ansökan om alterneringsersättning skickas till den egna arbetslöshetskassan när ledigheten börjar. Innan du skickar in ansökan kan du kontakta arbetslöshetskassan och kontrollera att du uppfyller kravet på 20 års arbetshistoria som är ett villkor för betalningen av ersättning.

Om du inte är medlem i någon arbetslöshetskassa kan du söka alterneringsersättning hos FPA.

Mer information

Arbets- och näringsbyråns broschyr för arbetsökande och arbetsgivare

Alterneringsledighet

Sivu päivitetty viimeksi 03.01.2017

Yleiset kirjanmerkit