Arbete som utförts i Storbritannien kan också i fortsättningen räknas till godo i arbetslöshetsskyddet

Storbritannien har ingått ett partnerskapsavtal med EU som kommer att gälla i 15 år. I och med partnerskapsavtalet kan arbete som utförts i Storbritannien räknas till godo vid ansökning och utkomstskydd för arbetslösa i Finland.

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning kan fås utifrån arbete som utförts i ett annat EU-land om man går med i en arbetslöshetskassa i Finland inom en månad efter flytten. Dessutom måste man arbeta i Finland i minst fyra veckor. Vid flytt från ett annat EU-land till Finland får man undantagsvis gå med i en arbetslöshetskassa som arbetslös inom en månad efter flytten.

I och med partnerskapsavtalet mellan Storbritannien och EU kan man också få rätt till inkomstrelaterad dagpenning utifrån arbete som utförts i Storbritannien om man går med i en arbetslöshetskassa inom en månad efter flytten och arbetar i Finland i fyra veckor. Också vid flytt från Storbritannien kan man under en månads tid gå med i arbetslöshetskassa som arbetslös.

Möjligheten att söka jobb med arbetslöshetsskydd upphör

Du kan åka till ett annat EU-land för att söka arbete i tre månader så att du får inkomstrelaterad dagpenning under denna tid.

I partnerskapsavtalet som ingåtts med Storbritannien har det inte avtalats om jobbsökningsresor. Detta innebär att möjligheten att resa till Storbritannien på jobbsökningsresa med inkomstrelaterad dagpenning i huvudsak upphör 1.1.2021.

Dock behåller personer som rört sig mellan Storbritannien och EU fram till 31.12.2020 också i fortsättningen rätten till jobbsökningsresor med inkomstrelaterad dagpenning. Detta beror på det utträdesavtal som föregick partnerskapsavtalet. Om du eller en familjemedlem har arbetat eller sökt jobb i Storbritannien tidigare och du är intresserad av en ny jobbsökningsresa till Storbritannien, ska du be TE-byrån om mer information.

Viktiga länkar

STM: Information om brexit

VNK: Information om brexit