Lättnader i arbetsvillkoret gör det möjligt för fler sökande att få inkomstrelaterad dagpenning

Om du är medlem i en arbetslöshetskassa och du under medlemstiden har arbetat tillräckligt länge kan du ansöka om arbetslöshetsdagpenning hos din arbetslöshetskassa. Om du inte uppfyller villkoren kan du ansöka om en arbetslöshetsförmån hos FPA.

På grund av en tillfällig lagändring kan du få arbetslöshetsdagpenning från en arbetslöshetskassa när du under den tid du varit medlem har arbetat 13 veckor, dvs. cirka 3 månader. I normala fall är arbetsvillkoret 26 veckor, dvs. cirka 6 månader. Arbetsvillkoret är 13 veckor förutsatt att den sista veckan som räknas in i arbetsvillkoret har börjat efter 1.3.2020 och att rätten till arbetslöshetsförmåner börjar senast 5.7.2020.

Om du är medlem i en arbetslöshetskassa och har uppfyllt arbetsvillkoret under medlemstiden ska du ansöka om arbetslöshetsdagpenning hos din arbetslöshetskassa.

FPA betalar ut arbetslöshetsförmåner också utan krav på tidigare arbete

Om du inte har arbetat tidigare, om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa eller om medlemstiden eller tiden i arbete är för kort, kan du ansöka om en arbetslöshetsförmån hos FPA.

Den arbetslöshetsförmån som FPA betalar uppgår till cirka 720 euro i månaden utan eventuella förhöjningar.

Först ska du alltid anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster, oberoende av om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning hos en arbetslöshetskassa eller en arbetslöshetsförmån hos FPA.

Meddelandet har publicerats på FPA:s webbplats 27.4. (fpa.fi).

Närmare information för kunder