Aktuell sammandrag över de temporära ändringarna i lagen

Riksdagen har beslutat om flera temporära ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. De förändringar som för närvarande gäller avser skyddsdelen på 500 euro, villkor för rörlighetsunderstöd, de permitterades studier samt arbetsmarknadsstöd till företagare.

Ändringar som avser skyddsdelen och rörlighetsunderstöd gäller fram till den 30.11.2021.

Ändringar som avser arbetsmarknadsstöd gäller fram till den 30.9.2021. Regeringen har föreslagit att de temporära lagändringarna ska fortsätta att gälla till den 30.11.2021.

Den temporära ändringen som avser de permitterades studier gäller till slutet av 2021.

Temporära ändringar som är i kraft

Ändring Giltig/gäller
Skyddsdelen för inkomstrelaterad dagpenning på arbetsinkomster är temporärt 500 euro per månad.

Normalt är skyddsdelen 300 euro.

Gäller ansökningsperioder som börjar 1.6.2020-30.11.2021.
Rörlighetsunderstöd kan fås för heltidsarbete, om personens dagliga arbetsresa tur och retur överstiger två timmar.

Normalt är kravet tre timmar.

Gäller anställningsförhållanden som börjar 12.6.2020-30.11.2021.
En företagare kan få arbetsmarknadsstöd från FPA om intäkterna från företagsverksamheten har minskat på grund av corona.

Normalt kan man inte få arbetslöshetsskydd under företagsverksamhet som är på heltid.

Arbetsmarknadsstöd kan fås för tiden 16.3.2020-30.9.2021.

Regeringens proposition: Ändringen fortsätter till den 30.11.2021

Den permitterades studier undersöks inte vid arbets- och näringsbyrån.

Normalt heltidsstudier förhindrar utbetalning av arbetslöshetsskydd.

Gäller 16.3.2020-31.12.2021.

Temporära ändringar som är inte i kraft

Ändring Giltig/gäller
Enligt lagändringen betalas den inkomstrelaterade dagpenningen ut från den första arbetslöshetsdagen, utan en självrisktid på fem dagar. Ändringen gäller personer vars självrisktid börjar 16.3–31.12.2020.
Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut efter minst tre månaders arbete (13 kalenderveckor). Under den tid personen arbetar måste hen vara medlem i kassan. * Gäller de personer vars arbetsvillkor annars inte uppfylls, vars arbetsvillkor har en (1) arbetsvecka inräknad efter 1.3.2020 och vars första utbetalningsdag för inkomstrelaterad dagpenning är senast 31.12.2020. **
Den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning (300–500 dagar) löper inte under en permittering. Ändringen gäller sådana permitteringar som har börjat 16.3.2020 eller senare. Maximitiden löper därmed inte under tiden 16.3-30.6.2020.
Den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning (300-500 dagar) löper inte (under någon situation). Maximitiden löper inte under tiden 1.7-31.12.2020.
Den permitterades företagsverksamhet undersöks inte vid arbets- och näringsbyrån. Gäller 16.3-31.12.2020.
Intervjuer med arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån slopas till en del. Gäller 16.3.2020-31.1.2021.
Rätten till arbetslöshetsförmån bibehålls undantagsvis i följande situationer:

  • Personen har inte via arbets- och näringsbyråns webbtjänst svarat på de frågor som behövs för att bedöma servicebehovet eller utarbetat ett utkast till en sysselsättningsplan.
  • Personen avbryter den sysselsättningsfrämjande servicen på grund av coronaepidemin.
  • Tiden för kortvariga studier förlängs till mer än 6 månader på grund av coronaepidemin.
Gäller 16.3-31.12.2020
Rätten till arbetslöshetsförmån bibehålls undantagsvis när personen har inte genomfört arbets- och näringsbyråns sysselsättningsplan. Gäller 16.3.2020-31.1.2021
Arbets- och näringsbyrån kan ända fram till slutet av året avvika från kravet på att den arbetssökandes frivilliga studier ska framskrida och de kan ge extra tid för studier när studierna försenas på grund av corona. Gäller 1.8-31.12.2020.

* För familjemedlemmar till företagare har arbetsvillkoret halverats till 26 veckor.

** Om den maximala betalningstiden för grunddagpenning pågår kan arbetsvillkoret på 13 veckor endast tillämpas i det fall att personens arbetsvillkor har en (1) arbetsvecka inräknad efter 1.7.2020. Det här beror på att det personer som övergår från grunddagpenning kom att beröras av ändringen genom en senare lagändring .